Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

KDBZ je dobio oznaku kvalitete “SKOCKANO” 07.06.2022.

Predmet Kulturna i duhovna baština zavičaja (KDBZ) omogućuje djeci koja žive u multikulturalnoj i multietničkoj zajednici cjelovitije učenje o svome zavičaju, o kulturi i običajima naroda koji žive na ovom području, a s ciljem boljeg razumijevanja sebe i svoga identiteta te upoznavanja i poštovanja drugih i drukčijih, što je od iznimne važnosti za izgradnju odnosa i interkulturnog društva. Predmetni kurikulum dobio je preporuku za uvođenje u škole, po stručnom mišljenju Agencije za odgoj i obrazovanje u svibnju 2007.

Kulturna i duhovna baština zavičaja u školama: KDBZ se, kao izvannastavna aktivnost, provodi od 2007. godine. Kroz proteklih 15 godina predmet se provodio u 50-tak osnovnih škola. Prvo u trima osnovnim školama istočne Hrvatske, s uključenih 50-tak učenika, a potom u osnovnim i srednjim školama šest županija diljem Hrvatske, te jednoj školi u Vojvodini.
Evaluacije su potvrdile potrebitost i korisnost ovakvog programa u zbližavanju djece preko etničkih podjela u poslijeratnim multikulturnim zajednicama, te smo stoga nastavili razvijati interkulturne programe i širiti mrežu škola koje ih provode.

Priručnik za učitelje Kulturna i duhovna baština zavičaja: Tijekom provedbe, razvijen je i metodički Priručnik za učitelje Kulturna i duhovna baština zavičaja, koji je Odlukom Agencije za odgoj i obrazovanje od 1. ožujka 2012. odobren kao Pomoćno nastavno sredstvo za ostvarivanje interkulturnih sadržaja u osnovnoj školi.
Godišnji plan i program KDBZ-a realizira se kroz 35 sati godišnje, a sadržaji i teme ostvaruju se kroz pedagoške radionice, terenski i istraživački rad, projektnu nastavnu, umrežavanje dvije ili više škola pri radu na projektu, obilježavanje značajnih datuma (npr. Međunarodni dan materinjeg jezika, Međunarodni dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj, Međunarodni dan tolerancije, Dan Europe, i sl.) i završne susrete učenika i voditelja.

KDBZ je 1. lipnja 2022. dobio oznaku kvalitete „SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju“.

Odluku o dodjeli priznanja donijeli su evaluatori projekta „SKOCKANO“ koji vodi Centar za mirovne studije iz Zagreba sa partnerima.

Sustav SKOCKANO se sastoji od standarda i kriterija kvalitete za pripremu, provođenje i evaluaciju programa neformalnog obrazovanja OCD-a, a na konferenciji će biti predstavljena i web stranica sa svim bitnim informacijama te registrom udruga koje nose oznaku Sustava SKOCKANO.

Ciljevi sustava SKOCKANO su: povećati kvalitetu neformalnih obrazovnih programa koje provode organizacije civilnog društva; učiniti prepoznatljivijima i vidljivijima u lokalnoj zajednici kvalitetne neformalne obrazovne programe OCD-a; povećati povjerenje u OCD-e kao pružatelje neformalnih obrazovnih programa; pružiti unutarsektorsku podršku u unapređenju kvalitete tih programa; olakšati organizacijama ostvarivanje suradnje sa zajednicom, formalnim obrazovnim sustavom, civilnim društvom i drugim dionicima.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.