Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Poziv na dostavu ponude

– Usluga izrade aplikacije za podučavanje i učenje o ljudskim i građanskim pravima Ime projekta: „PARVA aplikacija“ Projekt „PRAVA aplikacija“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo,... 

Poziv na dostavu ponude

– Izrada promotivnih materijala (EvBr.: N-20) – Ime projekta: “Kvalitetno obrazovanje za modernu osnovnu školu” Akronim projekta: KOZMOS Projekt se financira u 100%-tnom iznosu;... 

Poziv na dostavu ponude

– Nabavka opreme – Ime projekta: „Transcultural Education Aliance in Croatia and Hungary“ Akronim projekta: TEACH Projekt ID: HUHR/1901/4.1.2/0077 Izvor financiranja: Projekt je sufinanciran... 

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.