Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Struktura

Udruga je organizirana kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, te ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima sukladnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

Tijela upravljanja Udruge su:

Izvršna tijela Udruge su:

Mandat: članova Upravnog odbora, Predsjednik/ca Upravnog odbora i Izvršnog direktor/ice je četiri godine od dana donošenja odluke o njihovom imenovanju, uz mogućnost da ponovno budu birani.

Osobe birane u aktualna tijela upravljanja i izvršno tijelo Udruge:

Članovi Upravnog odbora:

Izvršna direktorica: Ivana Milas

Likvidator udruge:

Opći podaci

Uvid u registar udruga
Matični broj: 1556711

OIB: 02971069555

RNO: 0020265

Šifra djelatnosti: 9499, djelatnosti ostalih članskih organizacija

Depozitna institucija: Zagrebačka banka d.d. Zagreb

IBAN:

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge: Ivana Milas, izvršna direktorica i Nikoleta poljak, predsjednica Upravnog odbora.

Knjigovodstvo udruge vodi knjigovodstveni servis Konto Obad iz Zaprešića, Šenoina 78.

Projekti i aktivnosti

Rad udruge i/ili provedbu projekata financijski su podržali

Nansen dijalog centar Osijek je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.