Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

ROZA za žene 02.01.2024.

Rodno uvjetovano nasilje/nasilje nad ženama društveni je problem kojem nažalost prečesto svjedočimo. Ono ne ostavlja posljedice samo na žene, nego utječe na obitelji, zajednicu i cjelokupno društvo, stvarajući klimu straha, nesigurnosti i neravnopravnosti.

O jednakosti, rodnoj ravnopravnosti i prevenciji nasilja učimo od malih nogu. Projekt ROZA za žene – Ravnopravnost, osvještavanje i zagovaranje za ženska prava i aktivizam potaknuti će projekte u osnovnim i srednjih školama istočne Hrvatske usmjerene na učenje i organiziranje aktivnosti u školama i zajednicama koji promiču ženska prava i rodnu ravnopravnost, te osvještavaju i ne pristaju na rodno uvjetovano nasilje.

Cilj Projekta osnaživanje je odgojno obrazovnih djelatnika/ca koji će u školama i zajednicama provoditi aktivnosti usmjerene promicanju ženskih prava i rodne ravnopravnost u svrhu ne pristajanja na rodno uvjetovano nasilje.

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta su: edukacija nastavnika/ca i drugih edukatora/ica; edukacija mladih u školama i na fakultetu; organizacija 8-martovskog marša 2024. i 2025. godine; osvještavanje javnosti i zagovaranje kroz organizaciju aktivnosti u okviru 16 dana aktivizma za borbu protiv nasilja nad ženama u 10 zajednica u istočnoj Hrvatskoj, uključujući medijsku kampanju “ROZA za žene”; zagovaranje za promociju ženskih prava i rodne ravnopravnosti u školama.

Projekt ROZA za žene provoditi će se u 10 zajednica u istočnoj Hrvatskoj, škole će organizirati aktivnosti vezano uz 16 dana aktivizma za borbu protiv nasilja nad ženama, te uz obilježavanje Dana žena – 8. marta, u trajanju od 18 mjeseci, od 1.1.2024. do 30.6.2025. godine.

Projekt je financiran od strane CERVa kroz program Impact4Values u iznosu od 59.992,10 EUR.

Financirano sredstvima Europske unije.
Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
Program Impact4Values sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.