Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i multietnicka zajednica, dok nam je misija socijalna rekonstrukcija poslijeratnih i multietnickih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

O NDC Osijek

Nansen dijalog centar je lokalna nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana u travnju 2001. na inicijativu grupe mladih ljudi koji su prošli dvomjesečnu edukaciju na temu Demokracija, ljudska prava i nenasilno rješavanje sukoba u Nansen Akademiji, Lillehammer, Norveška.

Naša vizija je Inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica.

Misija Nansen Dijalog Centra je socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica. Socijalni oporavak odnosi se na uspostavu komunikacije, razvoj dijaloga, izgradnju povjerenja, poticanje suradnje i izgradnju mira u zajednici. Centar doprinosi razvoju zajednica jednakih mogućnosti kroz osnaživanje osobnih i društvenih potencijala.

Centar je usredotočen na integrirano interkulturalno obrazovanje koje se temelji na kritičkom promišljanju identiteta i predrasuda, poticanju procesa suočavanja s prošlošću i promicanju kulture mira i dijaloga.

Rad udruge i/ili provedbu projekata financijski su podržali

Nansen dijalog centar Osijek je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2020 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.