Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

PRAVA aplikacija

Naziv projekta: PRAVA aplikacija

Trajanje: 1.10.2022. – 31.12.2023.

Nositelj projekta: Nansen dijalog centar

Projektni partneri:
Partner br. 1: Centar za građanske inicijative Poreč/ CGI Poreč
Partner br. 2: Dkolektiv – organizacija za društveni razvoj
Partner br. 3: Centar za društveni razvoj, istraživanja i inovacije – INOVA
Partner br. 4: Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč
Partner br. 5: Industrijsko-obrtnička škola Pula
Partner br. 6: Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek
Partner br. 7: Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar
Partner br. 8: Åretta ungdomsskole, Lillehammer, Norveška

Sažetak projekta:
Osnova građanske pismenosti je znanje o ljudskim pravima i njihovo ostvarivanje, a istraživanje političke pismenosti maturanata/tica u Republici Hrvatskoj iz 2021 pokazuje nisku razinu građanskih kompetencija, pri čemu su kompetencije učenika/ca strukovnih programa nerazvijenije u odnosu na učenike/ce gimnazijskih programa.
Kroz projekt ćemo provedenom edukacijom, umrežavanjem i razmjenom utjecati na razvoj i jačanje građanskih kompetencija nastavnika i srednjoškolaca. Izrada mobilne aplikacije za učenje o ljudskim i građanskim pravima, te njena diseminacija prema širokom krugu krajnjih korisnika, utjecat će na jačanje i razvoj demokratske kulture i građanskog angažmana.
Projekt PRAVA aplikacija provodimo u partnerstvu sa tri organizacije civilnog društva i četiri srednje škole iz Osječko-baranjske, Vukovarsko srijemske i Istarske županije te srednjom školom iz Norveške: Dkolektiv-om, Centrom za Građanske Inicijative iz Poreča, udrugom INOVA, Turističko-ugostiteljskom školom Antona Štifanića iz Poreča, Industrijsko-obrtničkom školom Pula, Tehničkom školom i prirodoslovnom gimnazijom Ruđera Boškovića Osijek, Tehničkom školom Nikole Tesle Vukovar te Åretta ungdomsskole iz Lillehammera iz Norveške.

Projekt PRAVA aplikacija je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Projekti i aktivnosti

Rad udruge i/ili provedbu projekata financijski su podržali

Nansen dijalog centar Osijek je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.