Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Dodir nade

Projekt je namijenjen članovima i članicama udruga, ali i pojedincima koji okupljaju i pružaju potporu osobama s ratnim traumama, te svim osobama koje su spremne raditi na vlastitim povredama i traumama iz rata.

Cilj projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete života u multietničkim zajednicama istočne Slavonije kroz motiviranje, osnaživanje, te razvoj osobnih i društvenih kapaciteta za suočavanje s traumama iz rata.

Program koji nudimo sastoji se od edukacije zasnovane na temeljnim vrijednostima i metodama nenasilnog djelovanja, a bavi se temama o cjelovitom pristupu zdravlju pojedinca i zajednice. Edukacijski program sastoji se od 9 dana treninga, raspodijeljenog u 6 susreta (3 dvodnevna – rezidencijalna i 3 cjelodnevna trening dana).

Edukacijski program okuplja skupinu od 10 do 14 sudionika/sudionica. Trening je mjesto gdje se vježbaju vještine i stavovi na određenu temu, a naglasak se stavlja na interaktivni grupni proces rada i iskustveno učenje zasnovano na principima učenja odraslih.

Polazišna osnova je da svaki čovjek ima značajan potencijal. Trening proces vode stručne osobe educirane prema specifičnostima vezanim uz nenasilno djelovanje, medijaciju, te psihosocijalni rad i rad na traumama. Uz podršku stručnih trenera sudionici/ce imaju priliku otkrivati i samostalno razvijati svoje potencijale i izgrađivati se kao osobe.

Projekt Dodir nade financijski je potpomognut od strane The Community for Reconciliation, Velika Britanija.

Projekti i aktivnosti

Rad udruge i/ili provedbu projekata financijski su podržali

Nansen dijalog centar Osijek je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.