Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Nova škola

Projekt Nova škola je započeo je 2003. godine s ciljem osnivanja prve integrirane i interkulturalne osnovne škole u gradu Vukovaru. Kurikulum Nove škole (kreiran tijekom 2005. godine od stane nastavnika, roditelja, pedagoga, psihologa i drugih stručnih suradnika našeg centra, a čiju je izradu pratila Agencija za odgoj i obrazovanje – područni ured u Osijeku) prilagođeniji je obrazovnim potrebama multietničke, multikulturalne zajednice. Istovremeno, škola bi trebala osiguravati kvalitetnije školovanje fokusirano na dijete i njegove potrebe. Kurikulum škole dobio je pozitivno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u svibnju 2007, a iste godine pokrenuta je i Inicijativa za osnivanjem Nove škole, prve integrirane osnovne škole u gradu Vukovaru.

U realizaciju projekta su uključeni svi bitni čimbenici: učitelji koji rade u Vukovaru, roditelji, predstavnici grada Vukovara i Županije Vukovarsko-srijemske te stručnjaci iz Agencije za odgoj i obrazovanje RH; predstavnici Koordinacije Vijeća nacionalnih manjina, stručni suradnici, nevladine organizacije i vjerski vođe. Projekt Nova škola dobio je potporu Vukovarsko-srijemske županije i Koordinacije vijeća nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije. Inicijativu za oživotvorenjem Nove škole podržali su bivši Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, Gradonačelnik grada Vukovara Željko Sabo, Ured Pravobraniteljice za djecu RH, UNICEF Hrvatska, Misija OESS-a u Republici Hrvatskoj – područni ured Vukovar, visoki predstavnik OESS-a za manjine gosp. Knut Volleback, te brojni Vukovarci, poznate osobe, organizacije i institucije diljem Hrvatske.

U 2012. godini, nakon osam godina od početka projekta i pet godina od pokretanja Inicijative za oživotvorenjem Nove škole, dogodio se značajan pomak u procesu ostvarenja škole. Nova škola dobila je političku podršku svih bitnih dionika. Na sastanku održanom 12. rujna 2012 u Uredu Predsjednika Republike, Ministru znanosti, obrazovanja i sporta, gospodinu Željku Jovanoviću predstavljan je projekt Nove škole, a pozitivno očitovanje na Inicijativu osnivanja Nove škole dali su svi bitni dionici na lokalnoj i nacionalnoj razini.

U rujnu 2013., dogovoreno je osnivanje triju radnih grupa pri Ministarstvu, za doradu i prilagodbu Kurikuluma, za utvrđivanje i provedbu procesa na terenu (edukacija nastravnika, medijska kampanja, rad sa roditeljima, outreach program u lokalnoj zajednici), te treća za pravno administrativna pitanja te ostvarivanje materijalno tehničkih uvjeta i osnivanje škole.
Također je dogovoreno izraditi projektni prijedlog za projekt Nove škole, koji bi bio upućen kao aplikacija za fondove EEA.

U siječnju 2014., sredstva za projekt “Osnivanje integriranih škola u Vukovaru i Kninu” odobrena su od strane EEA fonda Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 1,3 miliona Eura, a uključuju obnovu zgrade u Vukovaru za potrebu Nove škole, proces edukacije i osnaživanja nastavnika, rad sa roditeljima, medijsku kampanju, aktivnosti u lokalnoj zajednici, praćenje, superviziju i podršku radu škole u prvih dvije godine. (projekt završava u listopadu 2017. godine).
Memorandum o suradnji između Republike Hrvatsek te Kraljevine Norveške, Islanda i Liechteinsteina potpisan je 29. Travnja 2014 u Zagrebu i Briselu.
Nacionalna fokalna točka u RH je Ministarstvo regionalnog razvitka i fondova Europske Unije.
Promotor projekta je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, partneri na projektu su Agencija za odgoj i obrazovanje RH i Nansen dijelog centar.

Projekt financijski podržava Fond Otvorenog Društva.

U sklopu darovnice Fonda te u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirani su i provedeni modularni trodnevni seminar “Interkulturalnost” kojima je cilj razvijanje interkulturalnih kompetencija nastavnika.

Projekti i aktivnosti

Rad udruge i/ili provedbu projekata financijski su podržali

Nansen dijalog centar Osijek je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.