Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Interkulturalno obrazovanje za integrirane zajednice

Projektom “Interkulturalna edukacija za integrirane zajednice” nastavljamo i produbljujemo naš rad u području programa interkulturalnog podučavanja nastavnika, djece i mladih. Program se provodi u 6 županija (Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka, Međimurska, Istarska, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska) kroz osnovanu mrežu škola koje primjenjuju vannastavni program Kulturna i duhovna baština zavičaja.

Tijekom školske godine 2013./2014. u program se uključilo 7 novih škola (OŠ Vidikovac, Pula; OŠ Mladost, Osijek; OŠ Bilje, Bilje; OŠ Zrinskih, Nuštar; OŠ Bratoljuba Klajića, Bizovac; OŠ Frankopan, Gunja; OŠ Otok, Otok).

Glavni cilj projekta je produbiti razumijevanje i interakciju između manjinskih skupina i većine koja će doprinijeti socijalnoj rekonstrukciji poratnih, multietničkih zajednica.

Osim sustavnog praćenja i podrške radu nastavnicima (dotatno usavršavanje tj. edukacija i supervizija), projekt ima dodanu vrijednost kroz implementaciju sljedećih aktivnosti:

1. organizacija okruglih stolova u 6 zajednica pod nazivom “Uloga i odgovornosti većine u integracijskim procesima” s ciljem tematiziranja aktualnog života zajednice na području interkulturalnosti

2. izrada studije procijene utjecaja vannastavnog program Kulturna i duhovna baština zavičaja u obrazovnom sustavu s ciljem poboljšanja i usavršavanja programa

3. organizacija međunarodne konferencije “Integrirana i interkulturalna edukacija danas u Europi”

Partner na projektu “Interkulturalna edukacija za integrirane zajednice” je Pučko otvoreno učilište Korak po korak iz Zagreba.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske komisije.

Projekti i aktivnosti

Rad udruge i/ili provedbu projekata financijski su podržali

Nansen dijalog centar Osijek je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.