Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Moja osobna povijest u multikulturalnom mozaiku zajednice

Projekt Moja osobna povijest u multikulturalnom mozaiku zajednice provodili smo od prosinca 2012 do svibnja 2013, u partnerstvu sa Muzejom Slavonije Osijek, a uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Projekt se provodio u okviru nastave Kulturne i duhovne baštine zavičaja u osam škola.

Ciljevi projekta bili su:

1. Naučiti više o svom naslijeđu i identitetu kroz učenje o povijesti svoje obitelji te upoznavati obiteljske povijesti drugih učenika i na taj način učiti o multikulturalnosti zajednice;
2. Kroz upoznavanje prošlosti svoga zavičaja te proučavanje kulturnih, vjerskih i obiteljskih običaja i tradicije osvijestiti povezanost prijašnjeg načina života sa sadašnjosti i jak utjecaj koji tradicija ima na očuvanje nacionalne, vjeske i obiteljske pripadnosti;
3. Razvijanje interkulturalnih kompetencija učenika – Promoviranje kulturne različitosti regije kao zajedničke vrijednosti i bogatstva svih stanovnika zajednice.

Korisnici projekta bili su učenici i nastavnici osam škola iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije: iz OŠ Zmajevac, iz OŠ Popovac, PŠ Kneževo, iz OŠ Dr.Franjo Tuđman Beli Manastir, iz OŠ Nikole Andrića Vukovar, iz OŠ Siniše Glavaševića Vukovar, iz OŠ Bršadin, iz OŠ Markušica i iz OŠ Tenja.
U projekt je bilo uključeno 160 učenika, te osam nastavnika- provoditelja izvannastavne aktivnosti Kulturna i duhovna baština zavičaja.
U projekt su se kao volonteri i indirektni korisnici uključili roditelji učenika te drugi nastavnici ili suradnici u školama u kojima se projekt provodio.
Škole uključene u projekt djeluju u multikulturalnim zajednicama, te su slijedom toga učenici, nastavnici, suradnici i osoblje škola pripadnici različitih nacionalnosti (Hrvati, Srbi, Mađari, Ukrajinci, Rusini, Romi, Česi..), a često su njihovi identiteti višeslojni.

Aktivnosti provedene na projektu su:

a) Prezentacija projekta u školama, formiranje grupa zainteresiranih učenika.
b) Prezentacijska radionica za nastavnike u Muzeju Slavonije Osijek, održana je u 9. siječnja u Muzeju Slavonije, cilj radionice bio je uputiti nastavnike kako će učenici skupljati građu i voditi zapise obiteljskih fotografija, kako izraditi obiteljsko stablo te lentu vremena mjesta.
c) Istraživanje osobnih povijesti – terensko istraživački projekt učenika uz facilitaciju njihovih nastavnika, u okviru izvannastavne aktivnosti Kulturna i duhovna baština zavičaja – prikupljanje građe: fotografija i zapisa, posjeta arhivima, izrada osobnih obiteljskih stabala, prezentacija ostalim učenicima, izrada lente vremena mjesta.
d) Zajednički susret učenika svih škola održao se 11. svibnja 2013 u prostorima Arheološkog Muzeja u Osijeku, a gdje su učenici prezentirali svoje radove, razmjenili iskustva, te zajedo učili i družili se.
e) Izložbe učeničkih radova u njihovim školama, zajedničke završne radionice roditelja i učenika.

Nansen dijalog centar nastavlja sa podrškom školama u kojima se Kulturna i duhovna baština zavičaja provodi kao izvannastavna aktivnost (u 2012/13 KDBZ su provodile 21 škola u 6 županija, održane su tri prezentacijske radionice KDBZa – u Čakovcu, Puli i Osijeku, tijekom lipnja 2013).

Projekt Moja osobna povijest u multiulturalnom mozaiku zajednice je po svim evaluacijama, te osvrtu škola i roditelja bio izuzetno uspješan, završnu publikaciju i metodologiju korištenu u projektu te rezultate projekta predstavljati ćemo među školama koje su zainteresirane za provedbu KDBZa i/ili interkuturalnih sadržaja i vjerujemo kako će isti ili sličan projekt uskoro zaživjeti i u nekoj od škola diljem Hrvatske.

Projekti i aktivnosti

Rad udruge i/ili provedbu projekata financijski su podržali

Nansen dijalog centar Osijek je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.