Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Kulturna i duhovna baština zavičaja

Područje Istočne Hrvatske izrazito je multikulturalno područje. U Vukovaru je do rata živjelo čak 27 različitih nacionalnosti, u Baranji su, uz većinsko hrvatsko stanovništvo najzastupljenije Mađarska, Srpska, Romska i Njemačka manjina.

Nakon rata i mirne reintegracije, provedbom Zakona o pravima naacionalnih manjina, većina se manjinskih grupa odlučila za neki oblik manjinskog obrazovanja – od modela A u kojem se cijela nastava provodi na jeziku manjine, ili modela C koji uz redovnu nastavu na hrvatskom jeziku, osigurava dodatne sate učenja jezika, povijesti i kulture određene manjine.

Na taj način, manjinsko je obrazovanje osiguralo djeci upoznavanje vlastite kulture i izgradnju vlastitog identiteta, ali je ujedno postalo zaprjekom njihovoj integraciji u društvo, posebno provedbom modela A – kada su djeca pripadnici manjina odvojena u posebne razrede.

S druge strane, oni koji su u većini uče malo ili nimalo o pripadnicima nacionalnih manjina, o njihovim kulturnim osobitostima. Iako žive zajedno, jedni o drugima, zapravo, malo znaju, a i ono što znaju vrlo je često iskrivljeno i nabijeno negativnim konotacijama.

Upoznavanje drugih kultura i njihovih običaja, otvaranje komunikacije, izgradnja odnosa sa drugima, te razvijanje svijesti da je izgradnja zajednice u kojoj živimo jedino moguća uz uključivanje svih njenih sudionika, nužno je ne samo kako bi se prevladale ratne posljedice te se potaknuo proces uspostave povjerenja među pripadnicima različitih etničkih skupina, već i kao priprema za budući život uujedinjenoj, multikulturalnoj Europi.

Predmet Kulturna i duhovna baština zavičaja (KDBZ)omogućuje djeci koja žive u multikulturalnoj i multietničkoj zajednici da nauče više o svom zavičaju, o kulturi i običajima naroda koji žive na ovom području, a s ciljem boljeg razumijevanja i poštovanja drugih i drugačijih, što je od iznimne važnosti za izgradnju odnosa i interkulturalnog društva.

KDBZ je nakon pozitivne ocjene Agencije za odgoj i obrazoivanje (svibanj 2007.), te preporuke o uvođenju u redovne škole, ponuđen školama u regiji. Tri škole – OŠ Franjo Tuđman Beli Manastir, OŠ Markušica i OŠ Blage Zadre Vukovar provele su trogodišnji pilot projekt, uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Županije Osječko – baranjske.

U projekt je bilo uključeno 60 učenika viših razreda triju osnovnih škola i sedam njihovih učitelja. Programske aktivnosti sve tri godine provodile su se u okvirima zadanih tematskih cjelina, zajedničkih za sve tri škole (Vjerska obilježja i narodni običaji, Obrti i specifični proizvodi zavičaja, Razvoj Arhitekture, Značajne osobe zavičaja, Jezici i pisma zavičaja, Migracije, Povijest i mitologija zavičaja, Umjetnost zavičaja) – kroz projektnu i terensku nastavu te u vidu kreativnih radionica, posjeta muzejima, ustanovama, te umrežavanje škola – zajedničke susrete učenika i učitelja.

Praćenje i evaluacija potvrdila je važnost ovakovog pristupa učenja o multikulturalnosti sredine, jer osim što su djeca uključena u projekt naučila dio svoje zavičajne baštine provedba programa KDBZ dovela je do uočljivih promjena dječjih stavova i ponašanja, veću snošljivost i manju spremnosti da diskriminiraju druge, a nastavnici su kroz ovakav rad i evaluaciju dobili potvrdu i podršku za daljnji rad na zbližavanju djece različite etničke pripadnosti.

Knut Vollebaek, Visoki povjerenik OSCE za nacionalne manjine izdao je pismo podrške programu KDBZa, kojom potiče i preporuča implementaciju programa u drugim multikulturalnim područjima regije i šire u Europi kao mogući model poučavanja kulturnih posebnosti i unapređivanja odnosa unutar multikulturalnih zajednica.

U projekt je od školske godine 2010/11 uključeno devet škola u regiji istočne Hrvatske (OŠ Blage Zadre Vukovar, OŠ Siniše Glavaševića Vukovar, OŠ Nikole Andrića Vukovar, OŠ Markušica, OŠ Franjo Tuđman Beli Manastir, OŠ Popovac i OŠ Zmajevac, OŠ Negoslavci i OŠ Mirkovci), koje provode KDBZ kao izvannastavnu aktivnost.

Provedbu projekta i dalje prati Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske.

Dosadašnja provedba pokazala je kako je KDBZ most među djecom različitih nacionalnosti, te očekujemo da će program Kulturne i duhovne baštine zavičaja zaživjeti u ovim školama i postati njihova prepoznatljivost u sredini kojoj žive i rade,te da će se program širiti i u druga multikulturalna područja u Hrvatskoj i šire.

Projekti i aktivnosti

Rad udruge i/ili provedbu projekata financijski su podržali

Nansen dijalog centar Osijek je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.