Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Mreža interkulturalnih škola

Opći cilj projekta bio je jačanje povezanosti među mladima svih nacionalnih grupa u poratnim zajednicama kroz interkulturalnu edukaciju i promociju kulturalne različitosti zavičaja te razvoj interkulturalnih kompetancija djece i njihovih nastavnika.

Specifični ciljevi projekta bili su:

1. razvoj interkulturalnih komepetencija djece i njihovih nastavnika

2. promocija interkulturalne edukacije u multietničnim zajednicama u Hrvatskoj

3. izgradnja kapaciteta i osnaživanje nastavnika za rad na interkulturalnim sadržajima unutar multietničkih zajedica

4. jačanje mreže nastavnika i škola koji provode interkulturalnu edukaciju kroz vannastavnu aktivnost Kulturna i duhovna baština zavičaja

Na projektu su provedene slijedeće aktivnosti:

1. Implementacija vannastavne aktivnosti Kulturna i duhovna baština zavičaja u osnovnim školama

Projekt je omogućio širu podršku provedbi vannastavne aktivnosti KDBZ u 21 školi u Hrvatskoj (OŠ Siniše Glavaševića, Vukovara; OŠ Nikole Andrića, Vukovar; OŠ Bršadin, Bršadin; OŠ Nikole Tesle,Mirkovci; OŠ Dalj, Dalj; OŠ Tenja, Tenja; OŠ Zmajevac Zmajevac, PŠ Novi Bezdan; OŠ Markuštica, Markušica; OŠ Josipa Kozarca, Semeljci; OŠ Popovac, Popovac, PŠ Kneževo; OŠ Skradin, Skradin; OŠ Matije Vlačića, Labin; OŠ Vladimira Nazora, Krnica; OŠ Vazmozlav Gržalja Buzet, PŠ Vrh, PŠ Roč; OŠ Gvozd, Gvozd, OŠ Belica, Belica) i 1 školi u Srbiji (OŠ Matija Gubec Tavankut, Vojvodina, Srbija).

Više od 30 nastavnika sudjelovalo je u provedbi ovog programa sa oko 400 učenika. Program se u većini škola provodio dinamikom 1 školski sat tjedno tj. 35 sati tijekom školske godine. Provedba ovog projekta bila je od posebne važnosti zbog proširenja programa na osnovne škole u 4 županije u kojima do sada nismo radili. Ovim školama, nastavnicima i stručnim suradnicima smo pružili posebnu podršku projektnog tima, kako bi stekli pozitivno iskustvo rada na interkulturalnom programu KDBZ, što uključuje do-edukaciju, stručnu superviziju i podršku u nabavci didaktičkih i drugih materijala za radionice.

Škole su uglavnom bile fokusirane na provedbu pedagoških radionica u sklopu kojih su obrađivale teme komunikacije, rješavanja sukoba, identiteta, predrasuda i stereotipa te na praktičnu izvedbu i tzv. projektnu nastavu (rad na obiteljskim stablima, istraživanju povijesti lokalne zajednice, specifičnim obilježjima zavičaja, posebnostima govora, jezika i pisma, narodnim običajima, radu na zavičajnoj zbirci, obilježavanju praznika pripadnika različitih nacionalnih grupacija i sl.). Sama izvedba programa uključila je i širu zajednicu, posebice roditelje i druge osobe u zajednici koje su zbog specifičnih znanja mogle doprinjeti radu djece na određenoj temi (npr. kustosi muzeja, načelnici, voditelji folklornih sekcija i sl.).

Važna komponenta programa bila je rad na uvažavanju, toleranciji i prihvaćanju različitosti (nacionalne, etničke, rasne, socijalne) na nivou razreda, škole i šire zajednice u kojoj djeca odrastaju.

2. Supervizija provedbe KDBZ-a u školama

Projektni tim je organizirao 20 supervizijskih posjeta (sastanaka) s nastavnicima uključenim u provedbu programa. Supervizijske posjete bile su organizirane na dva načina: kombinirano s nastavnicima više škola i s nastavnicima jedne određene škole. Cilj je bio podrška u provedbi, propitivanje uspjeha i poteškoća, rada na izvedbenim planovima, dogovora oko konkretnih aktivnosti i sl. Osnovna postignuća bila su zadovoljstvo djece novim metodama rada i njihova zainteresiranost za teme i projektnu nastavu (posebno zainteresiranost djece za međusobne susrete škola), a istaknute poteškoće su usklađivanje s postojećom satnicom redovne nastave (posebno ako KDBZ grupu sačinjavaju učenici više razreda).

Dodatna podrška supervizijskom procesu bilo je organiziranje i predstavljanje interkulturalnih programa kolekivima u 2 županije (Sisačko-moslavačka, Istarska) gdje je održana radionica pod naslovom “Uvod u interkulturalno učenje”. Cilj radionica bio je motivirati širi krug nastavnika za rad na temama interkulturalizma unutar njihovih predmeta ili na satu razrednika te im pružiti osnovne informacije o interkulturalnom obrazovanju djece i metodologijama rada na ovim temama (fokus je bio na temama identiteta, razlike u pojmovima multikulturalizam-interkulturalizam, predrasude i stereotipi, diskriminacija te metodologija i primjeri radionica na navedene teme). Na ovim radionicama prisustvovalo je 38 nastavnika i stručnih suradnika škole iz spomenutih županija.

3. Dvodnevni seminar za nastavnike

Od 25. – 27.03. u Stubičkim toplicama održan je dvodnevni seminar za nastavnike. Specifični ciljevi seminara bili su vježbanje osnovnih postavki radioničkog oblika rada, rad na temama diskriminacije, moći, odnosima među grupama, izvori i analiza sukoba i njihovo rješavanje. Također dio seminara korišten je za razmijenu iskustava nastavnika u provedbi KDBZ programa do sada. Seminar je od strane sudionika-ca ocijenjen kao izuzetno koristan.

4. Organizacija okruglih stolova na temu interkulturalnog podučavanja

Cilj ovih događanja je prenijeti iskustva dosadašnjeg rada na ovom programu i otvoriti dijalog o potrebama i izazovima interkulturalnog podučavanja u Hrvatskoj.

Projekt se provodio uz financijsku podršku The Balkan Trust for Democracy

Projekti i aktivnosti

Rad udruge i/ili provedbu projekata financijski su podržali

Nansen dijalog centar Osijek je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.