Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Poziv na dostavu ponude 27.05.2021.

– Nabavka opreme –

Ime projekta: „Transcultural Education Aliance in Croatia and Hungary“
Akronim projekta: TEACH
Projekt ID: HUHR/1901/4.1.2/0077
Izvor financiranja: Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Programa prekogranične
suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. (INTERREG) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ovaj poziv omogućava Vam da se natječete za uslugu nabavke opreme kako je navedeno u Prilogu 1. – tehničke specifikacije ovog poziva.

Procijenjena vrijednost ponude svih kategorija proizvoda: 150.360,00 kn s PDVom.

Molimo vas da vaše ponude odvojite po kategorijama traženih proizvoda kako je navedeno u tehničkim specifikacijama poziva.

Svaka ponuda, pristigla po ovom pozivu, bit će procijenjena u cijelosti i po pojedinačnim kategorijama proizvoda.
Odabir ponuditelja izvršiti će se najkasnije pet dana od dana naznačenog kao krajnji rok za dostavu ponude, po kriteriju cjelovitosti ponude, te najboljem omjeru između ponuđene cijene i kvalitete proizvoda.
U koliko se procjenom pristiglih ponuda utvrdi ekonomičnim razlogom, naručitelj zadržava pravo da po ovom pozivu odabere više ponuditelja u svrhu nabavke opreme različitih kategorija proizvoda.
S odabranim ponuditeljem naručitelj će sklopiti Ugovor o nabavi s definiranim rokom isporuke po kategorijama proizvoda i plaćanja.

Vašu Ponudu s istaknutim jediničnim cijenama možete predati
– u elektronskom obliku na E-mail: igor.ndcosijek@nansen-dialogue.net

ili

– putem pošte na adresu
Nansen dijalog centar
Cvjetkova 32
31000 Osijek

Molimo vas da ponudu naslovite na:
Nansen dijalog centar
OIB: 02971069555
Cvjetkova 32 – 31000 Osijek

Krajnji rok za predaju ponude je: 25. lipanj.2021. godine.

Za dodatna pojašnjenja stojimo vam na raspolaganju.

Mobility Taster for Inclusion Organisations trening Latvija 2019

Mobility Taster for Inclusion Organisations trening

Nansen dijalog centar sudjelovao je na Mobility Taster for Inclusion Organisations treningu, koji se održao u Rigi u Latviji, od 22.-25. listopada. Trening je organizirala Nacionalna Agencija za međunarodne... 

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2023 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.