Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Poziv na dostavu ponude 27.05.2021.

– Nabavka opreme –

Ime projekta: „Transcultural Education Aliance in Croatia and Hungary“
Akronim projekta: TEACH
Projekt ID: HUHR/1901/4.1.2/0077
Izvor financiranja: Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Programa prekogranične
suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. (INTERREG) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ovaj poziv omogućava Vam da se natječete za uslugu nabavke opreme kako je navedeno u Prilogu 1. – tehničke specifikacije ovog poziva.

Procijenjena vrijednost ponude svih kategorija proizvoda: 150.360,00 kn s PDVom.

Molimo vas da vaše ponude odvojite po kategorijama traženih proizvoda kako je navedeno u tehničkim specifikacijama poziva.

Svaka ponuda, pristigla po ovom pozivu, bit će procijenjena u cijelosti i po pojedinačnim kategorijama proizvoda.
Odabir ponuditelja izvršiti će se najkasnije pet dana od dana naznačenog kao krajnji rok za dostavu ponude, po kriteriju cjelovitosti ponude, te najboljem omjeru između ponuđene cijene i kvalitete proizvoda.
U koliko se procjenom pristiglih ponuda utvrdi ekonomičnim razlogom, naručitelj zadržava pravo da po ovom pozivu odabere više ponuditelja u svrhu nabavke opreme različitih kategorija proizvoda.
S odabranim ponuditeljem naručitelj će sklopiti Ugovor o nabavi s definiranim rokom isporuke po kategorijama proizvoda i plaćanja.

Vašu Ponudu s istaknutim jediničnim cijenama možete predati
– u elektronskom obliku na E-mail: igor.ndcosijek@nansen-dialogue.net

ili

– putem pošte na adresu
Nansen dijalog centar
Cvjetkova 32
31000 Osijek

Molimo vas da ponudu naslovite na:
Nansen dijalog centar
OIB: 02971069555
Cvjetkova 32 – 31000 Osijek

Krajnji rok za predaju ponude je: 25. lipanj.2021. godine.

Za dodatna pojašnjenja stojimo vam na raspolaganju.

Sudjelovali smo na treningu Star of Europe

Sudjelovali smo na treningu Star of Europe, koji je organizirala Finska Nacionalna Agencija za Erasmus programe u centru za mlade Metsakartano (www.metsakartano.com) u Rautavaari, malom naselju od samo... 

Projekt Štruca kulture

Projekt pod nazivom Štruca kulture provodi se u partnerstvu: Fantastično dobra institucija – FADE IN; Nansen dijalog centar iz Osijeka; Grad Osijek; Romski resursni centar iz Darde; Hrvatsko društvo... 

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.