Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Platforma DANUrB ujedinjuje dobre prakse kulturnog i povjesnog nasljeđa 21.03.2021.

DANUrB platforma ponovno (https://www.danurb.eu) je aktivirana i spremna je za obogaćivanje svoga sadržaja novim praksama kulturne i povijesne baštine u podunavskim regijama, zaključeno je na 3. partnerskom sastanku koji se održao 26. veljače 2021. Sastanak je okupio više od 60 sudionika iz 19 partnerskih organizacija iz 6 podunavskih zemalja (Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Rumunjska, Srbija i Slovačka). Kao rezultat prethodno provedenog projekta DANUrB, u platformi se već nalazi opisano 450 tradicionalnih lokalnih običaja, atrakcija i drugih zanimljivosti kulturne i povijesne baštine. Kao njegov nasljednik, DANUrB+ ima za cilj povećati njihov broj, dodatno osvijestiti njihovo postojanje i povećati vidljivost platforme.

Glavni dio online sastanka bio je fokusiran na reorganizaciju kalendara aktivnosti i izazova u provedbi projekta, posebice zbog utjecaja COVID-19 pandemije na ciljeve i rokove projekta.

Predstavljena je radna verzija DANUrB+ Atlasa, koja će sadržavati demografske, ekonomske, prostorne i morfološke karte mežurajućih naselja uz Dunav. Nastavljamo prikupljanje međunarodnih, prekograničnih i regionalnih projekata u takozvanu „Dunavsku kulturnu promenadu“.

Kao dodatak turama iz prethodnog DANUrB projekta, biti će osmišljene tri potpuno nove ture u aplikaciji PocketGuide.

Predstavljen je i napredak u radu na DANUrB+ filmovima, školskim programima, sveučilišnim projektima, suradnja među dionicima te stvaranje „Oznake kvalitete DANUrB+“. Upoznali smo se s nekim dobrim praskama i partnerstvima između Mađarske i Slovačke, poput tematskih parkova i EGTC-a. Na zasebnoj radionici tijekom sastanka, održana je demonstracija platforme DANUrB – kratka obuka o njenom sučelju i funkcijama.


Projekt DANUrB + započeo je 1. srpnja 2020. S ciljem aktivacije i stavljanja u funkciju zapostavljene kulturne baštine i resursa perifernih i pograničnih područja uz Dunav. Sufinanciran je od Interreg Dunavskog transnacionalnog programa 2014.-2020. Očekivani rezultat je poticanje lokalnog razvoja i međunarodne turističke atraktivnosti.

UNderstand, Inform, Think, EDucate – UNITED

S ponosom objavljujemo početak našeg novog projekta UNderstand, Inform, Think, EDucate – UNITED. Cilj projekta je uključiti mlade u kulturu sjećanja, osvijestiti ih i osnažiti da reagiraju na pojave... 

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.