Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Platforma DANUrB ujedinjuje dobre prakse kulturnog i povjesnog nasljeđa 21.03.2021.

DANUrB platforma ponovno (https://www.danurb.eu) je aktivirana i spremna je za obogaćivanje svoga sadržaja novim praksama kulturne i povijesne baštine u podunavskim regijama, zaključeno je na 3. partnerskom sastanku koji se održao 26. veljače 2021. Sastanak je okupio više od 60 sudionika iz 19 partnerskih organizacija iz 6 podunavskih zemalja (Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Rumunjska, Srbija i Slovačka). Kao rezultat prethodno provedenog projekta DANUrB, u platformi se već nalazi opisano 450 tradicionalnih lokalnih običaja, atrakcija i drugih zanimljivosti kulturne i povijesne baštine. Kao njegov nasljednik, DANUrB+ ima za cilj povećati njihov broj, dodatno osvijestiti njihovo postojanje i povećati vidljivost platforme.

Glavni dio online sastanka bio je fokusiran na reorganizaciju kalendara aktivnosti i izazova u provedbi projekta, posebice zbog utjecaja COVID-19 pandemije na ciljeve i rokove projekta.

Predstavljena je radna verzija DANUrB+ Atlasa, koja će sadržavati demografske, ekonomske, prostorne i morfološke karte mežurajućih naselja uz Dunav. Nastavljamo prikupljanje međunarodnih, prekograničnih i regionalnih projekata u takozvanu „Dunavsku kulturnu promenadu“.

Kao dodatak turama iz prethodnog DANUrB projekta, biti će osmišljene tri potpuno nove ture u aplikaciji PocketGuide.

Predstavljen je i napredak u radu na DANUrB+ filmovima, školskim programima, sveučilišnim projektima, suradnja među dionicima te stvaranje „Oznake kvalitete DANUrB+“. Upoznali smo se s nekim dobrim praskama i partnerstvima između Mađarske i Slovačke, poput tematskih parkova i EGTC-a. Na zasebnoj radionici tijekom sastanka, održana je demonstracija platforme DANUrB – kratka obuka o njenom sučelju i funkcijama.


Projekt DANUrB + započeo je 1. srpnja 2020. S ciljem aktivacije i stavljanja u funkciju zapostavljene kulturne baštine i resursa perifernih i pograničnih područja uz Dunav. Sufinanciran je od Interreg Dunavskog transnacionalnog programa 2014.-2020. Očekivani rezultat je poticanje lokalnog razvoja i međunarodne turističke atraktivnosti.

Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta

Učenici 1.ft razreda (fizioterapeutski tehničari) Medicinske škole Osijek danas su, 27.1.2021. godine, na satu razrednog odjela obilježili “Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta”. Razgovarali... 

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2023 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.