Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Projekt GO do jednakopravnog, solidarnog i uključivog društva! 28.12.2021.

Izvor fotografije: http://www.ambidekster.hr/hr/pocetna/

Projekt GO do jednakopravnog, solidarnog i uključivog društva! Participacija mladih i dijalog s mladima o globalnom građanskom obrazovanju usmjerenom na jednakopravnost, uključivost i solidarnost provodi Ambidekster klub, a partneri na projektu su DrONe udruga za društveni razvoj i neformalno obrazovanje Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter i Nansen dijalog centar.

Cilj projekta je jačanje građanskih kompetencija mladih u nepovoljnom položaju, a projekt je usmjeren na:

  1. razvoj preporuka za uvođenje građanskog globalnog obrazovanja usmjerenog na jednakopravnost, uključivost i solidarnost u formalnom obrazovnom sustavu u RH kroz suradnju mladih, udruga koje se bave mladima i obrazovanjem, predstavnika obrazovnih ustanova te donositelja odluka iz lokalnih i regionalnih vlasti.
  2. osposobljavanje najmanje mladih za dijalog s odgojno-obrazovnim sustavom i donositeljima odluka te organizaciju dijaloga, nacionalnih edukacijskih aktivnosti za mlade, regionalnih edukativnih aktivnosti, mentorskih aktivnosti i volonterskog angažmana u organizacijama civilnog društva.

Projekt će uključiti različita područja RH, uključit će mlade učenike i studente iz manjih mjesta i geografski dislociranih područja (istok Hrvatske, Lika i Gorski kotar) , ali će se razmjene mladih i dijalog sa školama i donositeljima odluka događati u okolicama gradova Zagreba, Karlovca, Rijeke i Osijeka/Vukovara gdje postoje neki oblici građanskog obrazovanja, ali je potreban veći fokus na jednakopravnost, uključivost i solidarnost.

Projekt je financiran u okviru programa Erasmus+ u iznosu od 43.560,00 EUR.

“Okusi doma u Osijeku”

Događanje će se održati 23. studenog (ponedjeljak) 2015. godine od 13,00h do 15.30h, na Visoko evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku, Cvjetkova 32. “Okus doma u Osijeku” okupiti... 

Sudjelovali smo na treningu Star of Europe

Sudjelovali smo na treningu Star of Europe, koji je organizirala Finska Nacionalna Agencija za Erasmus programe u centru za mlade Metsakartano (www.metsakartano.com) u Rautavaari, malom naselju od samo... 

KDBZ je dobio oznaku kvalitete “SKOCKANO”

Predmet Kulturna i duhovna baština zavičaja (KDBZ) omogućuje djeci koja žive u multikulturalnoj i multietničkoj zajednici cjelovitije učenje o svome zavičaju, o kulturi i običajima naroda koji... 

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2023 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.