NDC Osijek » Novosti » Studijsko putovanje u sklopu projekta Izgradnja prekretnica u zaštiti ljudskih prava romske zajednice

Studijsko putovanje u sklopu projekta Izgradnja prekretnica u zaštiti ljudskih prava romske zajednice

23.03.2017.

U sklopu projekta “Izgradnja prekretnica u zaštiti ljudskih prava romske zajednice – postupno jačanje kapaciteta OCD-a i javnih ustanova u pristupu ljudskim pravima” organizirano je studijsko putovanje u Brisel.

U razdoblju od 20.3. do 22.3.2017. godine grupa od 12 predstavnika romskih udruga i vijeća te predstavnika institucija posjetila je brojne europske institucije. Predstavnici su bili s područja šest županija Republike Hrvatske: Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Primorsko-goranske, Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske i Zagrebačke županije. Cilj putovanja bio je upoznati predstavnike udruga, vijeća i institucija iz Hrvatske s europskim politikama i procedurama koje se tiču ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, te potaći dijalog oko poteškoća romske zajednice iz nacionalne perspektive ka europskoj perspektivi.

Prvoga dana, odmah po dolasku u Brisel organiziran je sastanak s predstavnicima organizacije ERIO koja se smatra međunarodnom romskom organizacijom utemeljenom 2003. godine. Organizacija se bavi zagovaranjem i jačanjem kapaciteta organizacija provedbom treninga, o čemu je govorio gosp. Ivan Ivanov. Otvoreni su u doba najvećeg proširenja EU. U početku djelovanja im je bilo važno da imaju ured u EU koji je u blizini EU institucija. Bavili su se istraživanjem dok su sada proširili svoje djelatnosti.

Drugi sastanak se održao u EC Directorate General Justice – non diskrimination and Roma coordination unit gdje je gđa. Jana Balašova predstavila organizaciju i aktivnosti kojima se bavi. Navela je da je “Europska komisija čuvar ugovora i zakona”. Mogu se miješati samo ako države članice krše neka prava. Za pojedinačna prava su odgovorne nacionalne vlade. Kao primjer je navedena diskriminacija romske djece u obrazovanju zbog čega je Europska komisija tužila Češku, Slovačku i Mađarsku. Na istom sastanku gđa. Maja Karas, predstavnica Opće uprave za zapošljavanje i socijalno uključivanje je predstavila njihov djelokrug rada. Navela je da nadziru provedbu strukturnih fondova – ESF, Učinkoviti ljudski resursi što uključuje zapošljavanje, socijalnu uključenost i obrazovanje.

Treći sastanak prvoga dana studijskog posjeta Briselu održao se u Europskom gospodarskiom i socijalnom odboru (EGSO) koje je savjetodavno tijelo EU-a koje čine predstavnici organizacija radnika i poslodavaca te drugih interesnih skupina. June Sorensen Bedaton, predstavnik EGSO-a je naveo da trenutačno rade analizu kako bi mogli dobiti uvid u sve segmente života Roma. Posjetili su četiri države, a ove godine planiraju posjetiti još četiri države. Njihova je uloga isključivo savjetodavna. Oni prikupljaju informacije od lokalnih udruga, institucija i sl. i zatim djeluju po određenim pitanjima. U samom komitetu nemaju romskih predstavnika ali imaju eksperte romskog porijekla iz Mađarske. David Hoic, zadužen za zemlje Balkana i Tursku je predstavio presjek aktivnosti EGSO-a i put izrade mišljenja. Europski odbor regija predstavila je Suzanna Matvejević govoreći na hrvatskom jeziku. Europski odbor regija savjetodavno je tijelo EU-a koje čine izabrani lokalni i regionalni predstavnici iz svih država članica. Oni u Odboru regija iznose svoje mišljenje o zakonodavstvu EU-a koje izravno utječe na regije i gradove. Ima 350 članova, 9 članova je iz Republike Hrvatske.

Drugog dana studijskog posjeta prvi sastanak je organiziran u mreži ENAR gdje je organizaciju predstavio Axel Ruppert. ENAR se bavi zagovaranjem, provode istraživanja, produciraju rezultate istraživanja, prate provedbu zakona. Primarno se bave zagovaranjem, a dodatno javnim kampanjama. Progovaraju o različitim temama i specifičnim problemima kao što su: antiromizam, antisemitizam, antirasizam, islamofobija i dr. Jedan od glavnih problema je da se prepoznaju problemi koji se tiču romske nacionalne manjine. Smatraju da je to uključujući proces te da je važno da se počne primjenjivati u svim zemljama. U slučaju kršenja prava trebaju se početi primjenjivati sankcije. Smatraju jako važnim da kada se razgovara na određenu temu tada je potrebno davati konkretne odgovore zbog čega kreiraju različite saveze za bolji utjecaj.

Za sudionike studijskog posjeta bio je vrlo značajan susret s predsjedavajućim Vijeća Europe tijekom Slovačkog predsjedavanja gosp. Janom Balaž koji je predstavio ulogu stalnog predstavništva. Naveo je da zastupaju oficijelne stavove vlade te produciraju dokumente. Naveo je da se predsjedavajući mijenja svakih 6 mjeseci i da je Slovačka u 2016. godini prvi puta imala ulogu predsjedavajućeg. Tada je Slovačka imala prvi put priliku jasno izraziti probleme te se posebno zauzela za Rome. Tijekom predsjedanja pripremljena su dva seta dokumenata koje je prihvatilo Vijeće. Europsko vijeće je izrazilo zabrinutost vezano uz integraciju Roma. Prepoznati su napori ali nema dovoljno napora u vrijeme kada se treba natjecati za sredstva. Jan Balaž je naveo da se trebaju osigurati financijska sredstva kako bi se omogućio proces integracije.

Na zadnjem sastanku u ERDF govorio je gosp. Andor Urmoš o važnosti socijalnog uključivanja te da su Romi jedan od najvećih prioriteta za koje su brojne zemlje alocirale sredstva. U prethodnom financijskom okviru od 2007. do 2013. godine su se bavili problemima u stanovanju i obrazovanju. Praktički je to značilo da dižu segregirane škole za Rome, a treba pojasniti da su potrebne integrirane škole i zajednice – to je prvi problem. Sada pokušavaju naći rješenje ali moraju biti svjesni da fondovi ne mogu doprinositi segregaciji. Drugi problem je održivost nakon što projekt završi. Potrebno je biti pažljiv da ono što se izgradi mora biti održivo.
Studijsko putovanje je održano u sklopu projekta “Izgradnja prekretnica u zaštiti ljudskih prava romske zajednice – postupno jačanje kapaciteta OCD-a i javnih ustanova u pristupu ljudskim pravima” koji je financiran sredstvima programa IPA 2012 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanja djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava“ te sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

  Publikacije

  KDBZprirucnikIOKOPprirucnik

  Pratite nas na Facebooku

 • Učenici III gimnazije sa svojim mentorima Karlom Kobašem i Vedranom Ristićem predstavili su projekt Osijek, grad susreta kultura na ovogodišnjoj Zemlji bez granica

  #osijekgradsusretakultura #zemljabezgranica #breza
  ... See MoreSee Less

  ,,Moj grad živi!'' je film koji je nastao u okviru projekta ,,Osijek - grad susreta kultura'', a koji su snimili učenici III.gimnazije u Osijeku pod mentorstvom profesora Kobaša i Ristića. Klikom na link pogledajte film i pročitajte više o iskustvima iz provedbe projekta.Pred vama je film ,,Moj grad živi!'' koji je jedan od konačnih proizvoda projekta ,,Osijek - grad susreta kultura''. Riječ je o radu učenika naše škole pod m... ... See MoreSee Less

  7 months ago

  Nansen Dialogue Centre, Croatia/Nansen dijalog centar, Hrvatska

  GEAR - Global Education for Human Rights, Inclusion and Interculturalism
  Exchanging good practices of school civic and intercultural education projects in support of social solidarity and inclusion.
  We have spent some time in Osijek with elementary schools from Slovenia, Macedonia and Croatia.

  #Osijek #GEAR #ErasmusPlus Nansen Dialogue Centre Croatia Nansen Dialogue Center Skopje
  ... See MoreSee Less

  7 months ago

  Nansen Dialogue Centre, Croatia/Nansen dijalog centar, Hrvatska

  Upravo održano predstavljanje Platforme Organizacija Civilnog Društva Osječko-baranjske županije "MOTUS"

  Vrijeme pred nama i društveni trendovi koji upućuju na potrebu daljnje demokratizacije društva, veće inkluzije i integracije isključenih i marginaliziranih skupina u društvu, suvremenog obrazovanja, inovativnosti i izrazito brze reakcije na promjene u okruženju, zahtijevati će snažan angažman civilnog društva.

  Volonterski Centar Osijek Udruga Breza Udruga Dokkica Zaklada Slagalica Zeleni Osijek Udruga Udruga "Zvono" PRONI Centar za socijalno podučavanje Nansen Dialogue Centre Croatia Projekt građanske demokratske inicijative Centar za poduzetništvo Osijek

  Ova lokalna platforma omogućiti će razmjenu ideja i iskustava, povezivanje i nova partnerstva između svojih članica te nove oblike suradnje s jedinicama lokalne uprave i regionalne samouprave, ustanovama, poslovnim sektorom i akademskom zajednicom
  ... See MoreSee Less

Nansen dijalog centar Osijek je korisnik institucionalne
podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.
Copyright © 2018 Nansen dijalog centar Osijek, All rights reserved.