NDC Osijek » Novosti » Studijsko putovanje u sklopu projekta Izgradnja prekretnica u zaštiti ljudskih prava romske zajednice

Studijsko putovanje u sklopu projekta Izgradnja prekretnica u zaštiti ljudskih prava romske zajednice

23.03.2017.

U sklopu projekta “Izgradnja prekretnica u zaštiti ljudskih prava romske zajednice – postupno jačanje kapaciteta OCD-a i javnih ustanova u pristupu ljudskim pravima” organizirano je studijsko putovanje u Brisel.

U razdoblju od 20.3. do 22.3.2017. godine grupa od 12 predstavnika romskih udruga i vijeća te predstavnika institucija posjetila je brojne europske institucije. Predstavnici su bili s područja šest županija Republike Hrvatske: Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Primorsko-goranske, Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske i Zagrebačke županije. Cilj putovanja bio je upoznati predstavnike udruga, vijeća i institucija iz Hrvatske s europskim politikama i procedurama koje se tiču ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, te potaći dijalog oko poteškoća romske zajednice iz nacionalne perspektive ka europskoj perspektivi.

Prvoga dana, odmah po dolasku u Brisel organiziran je sastanak s predstavnicima organizacije ERIO koja se smatra međunarodnom romskom organizacijom utemeljenom 2003. godine. Organizacija se bavi zagovaranjem i jačanjem kapaciteta organizacija provedbom treninga, o čemu je govorio gosp. Ivan Ivanov. Otvoreni su u doba najvećeg proširenja EU. U početku djelovanja im je bilo važno da imaju ured u EU koji je u blizini EU institucija. Bavili su se istraživanjem dok su sada proširili svoje djelatnosti.

Drugi sastanak se održao u EC Directorate General Justice – non diskrimination and Roma coordination unit gdje je gđa. Jana Balašova predstavila organizaciju i aktivnosti kojima se bavi. Navela je da je “Europska komisija čuvar ugovora i zakona”. Mogu se miješati samo ako države članice krše neka prava. Za pojedinačna prava su odgovorne nacionalne vlade. Kao primjer je navedena diskriminacija romske djece u obrazovanju zbog čega je Europska komisija tužila Češku, Slovačku i Mađarsku. Na istom sastanku gđa. Maja Karas, predstavnica Opće uprave za zapošljavanje i socijalno uključivanje je predstavila njihov djelokrug rada. Navela je da nadziru provedbu strukturnih fondova – ESF, Učinkoviti ljudski resursi što uključuje zapošljavanje, socijalnu uključenost i obrazovanje.

Treći sastanak prvoga dana studijskog posjeta Briselu održao se u Europskom gospodarskiom i socijalnom odboru (EGSO) koje je savjetodavno tijelo EU-a koje čine predstavnici organizacija radnika i poslodavaca te drugih interesnih skupina. June Sorensen Bedaton, predstavnik EGSO-a je naveo da trenutačno rade analizu kako bi mogli dobiti uvid u sve segmente života Roma. Posjetili su četiri države, a ove godine planiraju posjetiti još četiri države. Njihova je uloga isključivo savjetodavna. Oni prikupljaju informacije od lokalnih udruga, institucija i sl. i zatim djeluju po određenim pitanjima. U samom komitetu nemaju romskih predstavnika ali imaju eksperte romskog porijekla iz Mađarske. David Hoic, zadužen za zemlje Balkana i Tursku je predstavio presjek aktivnosti EGSO-a i put izrade mišljenja. Europski odbor regija predstavila je Suzanna Matvejević govoreći na hrvatskom jeziku. Europski odbor regija savjetodavno je tijelo EU-a koje čine izabrani lokalni i regionalni predstavnici iz svih država članica. Oni u Odboru regija iznose svoje mišljenje o zakonodavstvu EU-a koje izravno utječe na regije i gradove. Ima 350 članova, 9 članova je iz Republike Hrvatske.

Drugog dana studijskog posjeta prvi sastanak je organiziran u mreži ENAR gdje je organizaciju predstavio Axel Ruppert. ENAR se bavi zagovaranjem, provode istraživanja, produciraju rezultate istraživanja, prate provedbu zakona. Primarno se bave zagovaranjem, a dodatno javnim kampanjama. Progovaraju o različitim temama i specifičnim problemima kao što su: antiromizam, antisemitizam, antirasizam, islamofobija i dr. Jedan od glavnih problema je da se prepoznaju problemi koji se tiču romske nacionalne manjine. Smatraju da je to uključujući proces te da je važno da se počne primjenjivati u svim zemljama. U slučaju kršenja prava trebaju se početi primjenjivati sankcije. Smatraju jako važnim da kada se razgovara na određenu temu tada je potrebno davati konkretne odgovore zbog čega kreiraju različite saveze za bolji utjecaj.

Za sudionike studijskog posjeta bio je vrlo značajan susret s predsjedavajućim Vijeća Europe tijekom Slovačkog predsjedavanja gosp. Janom Balaž koji je predstavio ulogu stalnog predstavništva. Naveo je da zastupaju oficijelne stavove vlade te produciraju dokumente. Naveo je da se predsjedavajući mijenja svakih 6 mjeseci i da je Slovačka u 2016. godini prvi puta imala ulogu predsjedavajućeg. Tada je Slovačka imala prvi put priliku jasno izraziti probleme te se posebno zauzela za Rome. Tijekom predsjedanja pripremljena su dva seta dokumenata koje je prihvatilo Vijeće. Europsko vijeće je izrazilo zabrinutost vezano uz integraciju Roma. Prepoznati su napori ali nema dovoljno napora u vrijeme kada se treba natjecati za sredstva. Jan Balaž je naveo da se trebaju osigurati financijska sredstva kako bi se omogućio proces integracije.

Na zadnjem sastanku u ERDF govorio je gosp. Andor Urmoš o važnosti socijalnog uključivanja te da su Romi jedan od najvećih prioriteta za koje su brojne zemlje alocirale sredstva. U prethodnom financijskom okviru od 2007. do 2013. godine su se bavili problemima u stanovanju i obrazovanju. Praktički je to značilo da dižu segregirane škole za Rome, a treba pojasniti da su potrebne integrirane škole i zajednice – to je prvi problem. Sada pokušavaju naći rješenje ali moraju biti svjesni da fondovi ne mogu doprinositi segregaciji. Drugi problem je održivost nakon što projekt završi. Potrebno je biti pažljiv da ono što se izgradi mora biti održivo.
Studijsko putovanje je održano u sklopu projekta “Izgradnja prekretnica u zaštiti ljudskih prava romske zajednice – postupno jačanje kapaciteta OCD-a i javnih ustanova u pristupu ljudskim pravima” koji je financiran sredstvima programa IPA 2012 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanja djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava“ te sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

  Publikacije

  KDBZprirucnikIOKOPprirucnik

  Pratite nas na Facebooku

 • U okviru međunarodnog projekta «Education in Divided Societies: Developing and Researching Shared Education in the Republic of Macedonia, Bosnia and Herzegovina, and Croatia», nastavnici, obrazovni stručnjaci i psiholozi- istraživači iz Sjevjerne Irske, Bosne i Hercegovine i Makedonije početkom ovog tjedna posjetili su Vukovar. U ponedjeljak (17.travnja) posjetili su i OŠ Siniše Glavaševića u kojoj se zadnjih 8 godina provodi izvannastavna aktivnost – Kulturna i duhovna baština zavičaja koja okuplja djecu petih i šestih razreda koji pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku i pismu i nastavu na srpskom jeziku i pismu. U utorak (18.travnja) organizirana je međunarodna konferencija na temu «Izazovi obrazovanja u višeetničkim zajednicama» na kojoj su o najnovijim rezultatima istraživanja te o primjerima dobrih praksi, ali i izazovima s kojima se susreću obrazovni djelatnici govorili stručnjaci iz Sjeverne Irske, Makedonije i Hrvatske. ... See MoreSee Less

  Nansen Dialogue Centre, Croatia/Nansen dijalog centar, Hrvatska dijeli objavu Glazbena škola Franje Kuhača Osijek. ... See MoreSee Less

  U sklopu realizacije projekta Nansen dijalog centra "Osijek, grad susreta kultura", učenici naše škole, Marin Bulić i Lucija Uglik nastupili su na svečanoj proslavi jednog od najvećih židovskih...

  U okviru međunarodnog dana tolerancije, Nansen dijalog centar je učenicama i učenicima osnovne škole Antuna Mihanovića iz Osijeka predstavio projekt Osijek, grad susreta kultura. U suradnji sa školom, postavljena je i izložba ilustratora Dobrosava Boba Živkovića koja je nastala u okviru istog projekta tijekom 2015. i 2016. godine. ... See MoreSee Less

  Dragi svi, prijavili smo projekt “Osijek, grad susreta kultura” na natječaj fondacije Reach for Change i Tele2. U ovom krugu dvadeset organizacija prezentira svoje projekte putem Facebooka i skuplja lajkove. Ako biste voljeli da naš projekt uđe u finale, slijedite link (dolje navedena Reach for Change stranica) i lajkajte naš projekt. Slobodno lajkajte i druge jer su odlični! Svima želimo puno sreće :) ... See MoreSee Less

  Pred tobom se nalaze projekti u užem izboru natječaja Tele2 Hrvatska i Reach for Change. Ti imaš mogućnost svojim glasom utjecati na to koji od ovih projekata će biti upućen u samo finale. Tri p...

  Trening za mlade AMBASADORI SOLIDARNOSTI – Stvaranje inkluzivnog interkulturalnog društva kroz globalno građansko obrazovanje održan je na Krku od 29. rujna do 1. listopada s ciljem međusobnog povezivanja mladih i podrške u stvaranju okruženja za interkulturalnost i doprinos mladih zaštiti ljudskih prava. Na treningu je sudjelovalo 20 mladih iz Vukovara, Osijeka, Daruvara i Zagreba. Trening su zajednički organizirali GONG I Nansen dijalog centar u okviru projekta GEAR: Globalno obrazovanje za demokratsko građanstvo, ljudska prava, uključivo i interkulturalno društvo, koji podržava Europska unija kroz Erasmus+ program. ... See MoreSee Less

Nansen dijalog centar Osijek je korisnik institucionalne
podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.
Copyright © 2018 Nansen dijalog centar Osijek, All rights reserved.