Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

VEĆA DOSTUPNOST VRTIĆA: NUŽNA, ALI NEDOVOLJNA ZA SMANJIVANJE OBRAZOVNIH NEJEDNAKOSTI 09.10.2023.

Nove preporuke stručnjaka naglašavaju važnost sustavne podrške odgojiteljima u radu s djecom iz skupina u nepovoljnom položaju

Novoobjavljena analiza Mreže Cjeloživotno učenje za sve, koja okuplja 60 stručnjaka za prevenciju obrazovnih nejednakosti, naglašava da su obrazovne nejednakosti na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (RPOO) gorući problem koji je potrebno hitno riješiti. Mreža pozdravlja paket mjera i investicija Vlade RH namijenjenog povećanju obuhvata djece programima RPOO, ali naglašava nužnost donošenja dodatnog paketa mjera za osiguravanje dobrobiti i postignuća za svu djecu u sustavu RPOO-a. Nalazi istraživanja pokazuju da je najmanje 30% djece koja već pohađaju vrtiće u nepovoljnom položaju zbog razvojnih, zdravstvenih, obiteljskih ili drugih rizika, a da su odgojitelji nezadovoljni podrškom koju obrazovni sustav pruža za uključiv rad s djecom. Bez sustavne podrške odgojiteljima Hrvatska neće biti u mogućnosti osigurati kvalitetan i uključiv RPOO za svu djecu, što će dovesti do nejednakosti u njihovom daljnjem obrazovanju. Analiza i preporuke za javne politike dostupne su na stranici: https://www.obrazovanjezasve.hr/objava-preporuka-mreze/.

U usporedbi s drugim zemljama Europske unije, u Hrvatskoj se u RPOO najmanje uključuju djeca iz obitelji u nepovoljnom položaju zbog izloženosti riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Istraživanja pokazuju kako djeca koja pohađaju kvalitetne programe RPOO-a i dulje vrijeme pohađaju ustanovu RPOO-a kasnije ostvaruju bolje rezultate u školi.

Mreža Cjeloživotno učenje za sve provodi najveću inicijativu za sustavno bavljenje obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj. U protekle tri godine članovi Mreže proveli su istraživanja o iskustvima odgojitelja i stručnog osoblja vezanim uz obrazovne nejednakosti u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, obuhvaćajući više od 1.200 anketnih ispitanika te više od 70 sudionika fokus grupa i intervjua. Na temelju analize rezultata izrađene su preporuke za pravičniji i uključiviji sustav RPOO-a, među kojima su:

Preporuke Mreže komplementarne su Nacionalnom planu razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. koji uključuje mjeru „Povećati dostupnost i uključivost RPOO-a djeci iz različitih JLP(R)S-ova, kao i djeci u nepovoljnom položaju“ (1.5). Mreža smatra da se putem razmjene znanja i suradnje vlade, lokalne i područne samouprave, istraživača, obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva mogu ostvariti iznesene preporuke te da bi takva poboljšanja sustava znatno pridonijela prevenciji nejednakosti u RPOO-u.

U iduća dva tjedna Mreža nastavlja s objavom preporuka za prevenciju nejednakosti u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokom obrazovanju te obrazovanju odraslih. Preporuke će biti predstavljene i na završnoj konferenciji Mreže, 26. listopada 2023. u Zagrebu.

__________________________

O Mreži Cjeloživotno učenje za sve

Koordinator Mreže Cjeloživotno učenje za sve je Institut za razvoj obrazovanja. Temeljni članovi Mreže su: Institut za razvoj obrazovanja, Akademija za politički razvoj, Forum za slobodu odgoja, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Nansen dijalog centar, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Udruga roditelja „Korak po korak“ i Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“. Pridruženi članovi Mreže su: Kompetencijska mreža ICT-AAC, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišni savjetovališni centar Sveučilišta u Rijeci, Mreža mladih Hrvatske, Hrvatsko andragoško društvo, Kuća ljudskih prava Zagreb, GOOD inicijativa, Udruga SIDRO, Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju „OKO“, Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, Ambidekster klub te Romski resursni centar.

Mreža je financirana u sklopu projekta „Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“, čiji je nositelj Institut za razvoj obrazovanja (Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb, +385 1 4555151, iro@iro.hr). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Ukupna vrijednost projekta iznosi 470.217,35 EUR (3.542.852,64 HRK), a razdoblje provedbe projekta je od 29.10.2020. do 29.10.2023.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Instituta za razvoj obrazovanja kao nositelja projekta.

OSIJEK to GOO

Potpisan je sporazum s Gradom Osijekom koji će od iduće školske godine u svojim školama također provoditi riječki program Građanskog odgoja i obrazovanja. Sporazum su u ime dvaju gradova potpisali... 

S provedbom započeo projekt T.E.A.C.H.

1. srpnja 2020. godine započeo je projekt Transcultural Education Aliance in Croatia and Hungary – T.E.A.C.H. u suradnji NDC-a i partnera iz Mađarske Az emberseg erejvel – CUM VIRTUTE HUMANITAS Alapitvany,... 

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.