Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

VEĆA DOSTUPNOST VRTIĆA: NUŽNA, ALI NEDOVOLJNA ZA SMANJIVANJE OBRAZOVNIH NEJEDNAKOSTI 09.10.2023.

Nove preporuke stručnjaka naglašavaju važnost sustavne podrške odgojiteljima u radu s djecom iz skupina u nepovoljnom položaju

Novoobjavljena analiza Mreže Cjeloživotno učenje za sve, koja okuplja 60 stručnjaka za prevenciju obrazovnih nejednakosti, naglašava da su obrazovne nejednakosti na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (RPOO) gorući problem koji je potrebno hitno riješiti. Mreža pozdravlja paket mjera i investicija Vlade RH namijenjenog povećanju obuhvata djece programima RPOO, ali naglašava nužnost donošenja dodatnog paketa mjera za osiguravanje dobrobiti i postignuća za svu djecu u sustavu RPOO-a. Nalazi istraživanja pokazuju da je najmanje 30% djece koja već pohađaju vrtiće u nepovoljnom položaju zbog razvojnih, zdravstvenih, obiteljskih ili drugih rizika, a da su odgojitelji nezadovoljni podrškom koju obrazovni sustav pruža za uključiv rad s djecom. Bez sustavne podrške odgojiteljima Hrvatska neće biti u mogućnosti osigurati kvalitetan i uključiv RPOO za svu djecu, što će dovesti do nejednakosti u njihovom daljnjem obrazovanju. Analiza i preporuke za javne politike dostupne su na stranici: https://www.obrazovanjezasve.hr/objava-preporuka-mreze/.

U usporedbi s drugim zemljama Europske unije, u Hrvatskoj se u RPOO najmanje uključuju djeca iz obitelji u nepovoljnom položaju zbog izloženosti riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Istraživanja pokazuju kako djeca koja pohađaju kvalitetne programe RPOO-a i dulje vrijeme pohađaju ustanovu RPOO-a kasnije ostvaruju bolje rezultate u školi.

Mreža Cjeloživotno učenje za sve provodi najveću inicijativu za sustavno bavljenje obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj. U protekle tri godine članovi Mreže proveli su istraživanja o iskustvima odgojitelja i stručnog osoblja vezanim uz obrazovne nejednakosti u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, obuhvaćajući više od 1.200 anketnih ispitanika te više od 70 sudionika fokus grupa i intervjua. Na temelju analize rezultata izrađene su preporuke za pravičniji i uključiviji sustav RPOO-a, među kojima su:

Preporuke Mreže komplementarne su Nacionalnom planu razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. koji uključuje mjeru „Povećati dostupnost i uključivost RPOO-a djeci iz različitih JLP(R)S-ova, kao i djeci u nepovoljnom položaju“ (1.5). Mreža smatra da se putem razmjene znanja i suradnje vlade, lokalne i područne samouprave, istraživača, obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva mogu ostvariti iznesene preporuke te da bi takva poboljšanja sustava znatno pridonijela prevenciji nejednakosti u RPOO-u.

U iduća dva tjedna Mreža nastavlja s objavom preporuka za prevenciju nejednakosti u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokom obrazovanju te obrazovanju odraslih. Preporuke će biti predstavljene i na završnoj konferenciji Mreže, 26. listopada 2023. u Zagrebu.

__________________________

O Mreži Cjeloživotno učenje za sve

Koordinator Mreže Cjeloživotno učenje za sve je Institut za razvoj obrazovanja. Temeljni članovi Mreže su: Institut za razvoj obrazovanja, Akademija za politički razvoj, Forum za slobodu odgoja, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Nansen dijalog centar, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Udruga roditelja „Korak po korak“ i Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“. Pridruženi članovi Mreže su: Kompetencijska mreža ICT-AAC, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišni savjetovališni centar Sveučilišta u Rijeci, Mreža mladih Hrvatske, Hrvatsko andragoško društvo, Kuća ljudskih prava Zagreb, GOOD inicijativa, Udruga SIDRO, Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju „OKO“, Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, Ambidekster klub te Romski resursni centar.

Mreža je financirana u sklopu projekta „Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“, čiji je nositelj Institut za razvoj obrazovanja (Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb, +385 1 4555151, iro@iro.hr). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Ukupna vrijednost projekta iznosi 470.217,35 EUR (3.542.852,64 HRK), a razdoblje provedbe projekta je od 29.10.2020. do 29.10.2023.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Instituta za razvoj obrazovanja kao nositelja projekta.

Osijek grad susreta kultura

Grad Osijek oduvijek je izrazito multikulturna sredina. Danas u Osijeku, uz pripadnike hrvatskog većinskog naroda, žive pripadnice i pripadnici čak 22 nacionalne manjine, od kojih je, prema posljednjem... 

Početak projekta Židovski Osijek

Tijekom svibnja i lipnja 2020. započeli smo s realizacijom aktivnosti projekta Židovski Osijek. U tijeku je izrada brošure Židovski Osijek koja je ujedno rezultat suradnje kroz tri projekta koje povezuje... 

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2023 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.