Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

DOBROBIT UČENIKA TREBA BITI PRIORITET OBRAZOVNE POLITIKE 12.10.2023.

Stručnjaci upozoravaju na prepreke i izazove s kojima su suočeni osnovnoškolci, posebice učenici u nepovoljnom položaju

Iako je osnovnoškolsko obrazovanje obvezno i besplatno za svu djecu, nova analiza Mreže Cjeloživotno učenje za sve, koja okuplja 60 stručnjaka za prevenciju obrazovnih nejednakosti, upozorava da škole, obrazovni materijali, izvannastavne aktivnosti i stručna podrška nisu svima jednako dostupni te da se učenici suočavaju s brojnim izazovima povezanim s njihovom dobrobiti u školi. Takve prepreke onemogućuju jednake prilike i doprinose daljnjim obrazovnim nejednakostima u cjeloživotnom kontekstu. Mreža stoga donosi preporuke za javne politike za stvaranje pravičnog i uključivog osnovnog obrazovanja, posebice u kontekstu uvođenja cjelodnevne škole. Analiza i preporuke dostupne su na stranici: https://www.obrazovanjezasve.hr/objava-preporuka-mreze/.

Mreža Cjeloživotno učenje za sve provodi najveću inicijativu za sustavno bavljenje obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj. U protekle tri godine Mreža je provela šest istraživanja o obrazovnim nejednakostima na svim razinama obrazovanja u Hrvatskoj.

Analiza Mreže pokazala je da postoji problem nepristupačnosti pojedinih škola zbog neprimjereno uređenog i nedostatno dostupnog prijevoza učenika od kuće do škole. U školama skupinama u nepovoljnom položaju pak nisu osigurani jednaki uvjeti zbog brojnih skrivenih troškova obrazovanja (npr. obrazovni materijali, prehrana, izleti, izvannastavne aktivnosti). Učenici osnovne škole također ne iskazuju primjerenu zaokupljenost i posvećenost školi, imaju nisku razinu povjerenja u kolege iz razreda te se u zadnjih 10 godina broj sati izostanaka iz škole povećao za 57 %. Brojne škole se također moraju nositi s lošim materijalnim uvjetima koji ugrožavaju dobrobit učenika i učitelja.

Rješenje ovih problema zahtijeva sveobuhvatan i sustavan pristup na nacionalnoj razini. Mreža Cjeloživotno učenje za sve izradila je detaljan prijedlog ciljeva i konkretnih mjera koje se odnose na navedeni problem. Među značajnim mjerama koje Mreža preporuča je donošenje nacionalnog programa za dobrobit u obrazovanju koji bi prikupio podatke o dobrobiti svih učenika osnovnih škola (i drugih razina obrazovanja), identificirao obrazovne ustanove s najvećom potrebom za podrškom te pružao podršku kroz interdisciplinarni pristup, u suradnji s lokalnim akterima (lokalne udruge, Hrvatski zavod za socijalni rad, škole, ordinacije školske medicine, roditelji, psiholozi koji djeluju izvan škola, itd.).

Mreža smatra da se putem suradnje vlade, lokalne i područne samouprave, znanstvenika, obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva mogu ostvariti formulirane preporuke te da bi takva poboljšanja sustava znatno pridonijela prevenciji nejednakosti u osnovnom obrazovanju.

U iduća dva tjedna Mreža nastavlja s objavom preporuka za prevenciju nejednakosti u srednjoškolskom i visokom obrazovanju te obrazovanju odraslih. Preporuke će biti predstavljene i na završnoj konferenciji Mreže, 26. listopada 2023. u Zagrebu

__________________________

O Mreži Cjeloživotno učenje za sve

Koordinator Mreže Cjeloživotno učenje za sve je Institut za razvoj obrazovanja. Temeljni članovi Mreže su: Institut za razvoj obrazovanja, Akademija za politički razvoj, Forum za slobodu odgoja, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Nansen dijalog centar, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Udruga roditelja „Korak po korak“ i Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“. Pridruženi članovi Mreže su: Kompetencijska mreža ICT-AAC, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišni savjetovališni centar Sveučilišta u Rijeci, Mreža mladih Hrvatske, Hrvatsko andragoško društvo, Kuća ljudskih prava Zagreb, GOOD inicijativa, Udruga SIDRO, Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju „OKO“, Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, Ambidekster klub te Romski resursni centar.

Mreža je financirana u sklopu projekta „Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“, čiji je nositelj Institut za razvoj obrazovanja (Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb, +385 1 4555151, iro@iro.hr). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Ukupna vrijednost projekta iznosi 470.217,35 EUR (3.542.852,64 HRK), a razdoblje provedbe projekta je od 29.10.2020. do 29.10.2023.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Instituta za razvoj obrazovanja kao nositelja projekta.

Uvodna konferencija projekta KOZMOS

Uvodna konferencija projekta KOZMOS održana je 7. listopada u Osnovnoj školi Dalj, koja je nositelj projekta. Na konferenciji su se okupljenim roditeljima, učiteljima, suradnicima, partnerima te gostima... 

UZBRDO – Uvod u održivi razvoj i ekologija

U sklopu projekta UZBRO (Učim, zamišljam, biram, rastem, djelujem održivo) 20. i 21. rujna 2019. proveden je seminar za odgojno-obrazovne djelatnike – “Uvod u održivi razvoj i ekologija”,... 

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2023 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.