Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

DOBROBIT UČENIKA TREBA BITI PRIORITET OBRAZOVNE POLITIKE 12.10.2023.

Stručnjaci upozoravaju na prepreke i izazove s kojima su suočeni osnovnoškolci, posebice učenici u nepovoljnom položaju

Iako je osnovnoškolsko obrazovanje obvezno i besplatno za svu djecu, nova analiza Mreže Cjeloživotno učenje za sve, koja okuplja 60 stručnjaka za prevenciju obrazovnih nejednakosti, upozorava da škole, obrazovni materijali, izvannastavne aktivnosti i stručna podrška nisu svima jednako dostupni te da se učenici suočavaju s brojnim izazovima povezanim s njihovom dobrobiti u školi. Takve prepreke onemogućuju jednake prilike i doprinose daljnjim obrazovnim nejednakostima u cjeloživotnom kontekstu. Mreža stoga donosi preporuke za javne politike za stvaranje pravičnog i uključivog osnovnog obrazovanja, posebice u kontekstu uvođenja cjelodnevne škole. Analiza i preporuke dostupne su na stranici: https://www.obrazovanjezasve.hr/objava-preporuka-mreze/.

Mreža Cjeloživotno učenje za sve provodi najveću inicijativu za sustavno bavljenje obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj. U protekle tri godine Mreža je provela šest istraživanja o obrazovnim nejednakostima na svim razinama obrazovanja u Hrvatskoj.

Analiza Mreže pokazala je da postoji problem nepristupačnosti pojedinih škola zbog neprimjereno uređenog i nedostatno dostupnog prijevoza učenika od kuće do škole. U školama skupinama u nepovoljnom položaju pak nisu osigurani jednaki uvjeti zbog brojnih skrivenih troškova obrazovanja (npr. obrazovni materijali, prehrana, izleti, izvannastavne aktivnosti). Učenici osnovne škole također ne iskazuju primjerenu zaokupljenost i posvećenost školi, imaju nisku razinu povjerenja u kolege iz razreda te se u zadnjih 10 godina broj sati izostanaka iz škole povećao za 57 %. Brojne škole se također moraju nositi s lošim materijalnim uvjetima koji ugrožavaju dobrobit učenika i učitelja.

Rješenje ovih problema zahtijeva sveobuhvatan i sustavan pristup na nacionalnoj razini. Mreža Cjeloživotno učenje za sve izradila je detaljan prijedlog ciljeva i konkretnih mjera koje se odnose na navedeni problem. Među značajnim mjerama koje Mreža preporuča je donošenje nacionalnog programa za dobrobit u obrazovanju koji bi prikupio podatke o dobrobiti svih učenika osnovnih škola (i drugih razina obrazovanja), identificirao obrazovne ustanove s najvećom potrebom za podrškom te pružao podršku kroz interdisciplinarni pristup, u suradnji s lokalnim akterima (lokalne udruge, Hrvatski zavod za socijalni rad, škole, ordinacije školske medicine, roditelji, psiholozi koji djeluju izvan škola, itd.).

Mreža smatra da se putem suradnje vlade, lokalne i područne samouprave, znanstvenika, obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva mogu ostvariti formulirane preporuke te da bi takva poboljšanja sustava znatno pridonijela prevenciji nejednakosti u osnovnom obrazovanju.

U iduća dva tjedna Mreža nastavlja s objavom preporuka za prevenciju nejednakosti u srednjoškolskom i visokom obrazovanju te obrazovanju odraslih. Preporuke će biti predstavljene i na završnoj konferenciji Mreže, 26. listopada 2023. u Zagrebu

__________________________

O Mreži Cjeloživotno učenje za sve

Koordinator Mreže Cjeloživotno učenje za sve je Institut za razvoj obrazovanja. Temeljni članovi Mreže su: Institut za razvoj obrazovanja, Akademija za politički razvoj, Forum za slobodu odgoja, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Nansen dijalog centar, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Udruga roditelja „Korak po korak“ i Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“. Pridruženi članovi Mreže su: Kompetencijska mreža ICT-AAC, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišni savjetovališni centar Sveučilišta u Rijeci, Mreža mladih Hrvatske, Hrvatsko andragoško društvo, Kuća ljudskih prava Zagreb, GOOD inicijativa, Udruga SIDRO, Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju „OKO“, Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, Ambidekster klub te Romski resursni centar.

Mreža je financirana u sklopu projekta „Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“, čiji je nositelj Institut za razvoj obrazovanja (Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb, +385 1 4555151, iro@iro.hr). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Ukupna vrijednost projekta iznosi 470.217,35 EUR (3.542.852,64 HRK), a razdoblje provedbe projekta je od 29.10.2020. do 29.10.2023.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Instituta za razvoj obrazovanja kao nositelja projekta.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.