Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Mobility Taster for Inclusion Organisations trening 28.10.2019.

Nansen dijalog centar sudjelovao je na Mobility Taster for Inclusion Organisations treningu, koji se održao u Rigi u Latviji, od 22.-25. listopada. Trening je organizirala Nacionalna Agencija za međunarodne programe za mlade iz Latvije u suradnji sa SALTO Inclusion-Diversity programom.

Kroz tri prekrasna dana učenja i druženja upoznali smo se dodatno sa Erasmus + programima Razmjene mladih i programima Europskih snaga solidarnosti; predstavili rad Nansen dijalog centra i povezali se sa prekrasnim ljudima iz Belgije, Turske, Portugala, Španjolske, Srbije, Makedonije, UK, Grčke i Latvije.
Veselimo se budućim zajedničkim projektima.

Posjet mladih iz Srebrenice Vukovaru

U okviru projekta Suočavanje mladih sa prošlošću je suočavanje mladih s budućnošću koji radimo u suradnji s Nansen dijalog centrom u Sarajevu, Bih, od 20. do 21. Studenog, 2010. u Vukovaru će... 

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2020 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.