Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

NEMAJU SVI UČENICI ISTE ŠANSE ZA UPIS U ŽELJENU SREDNJU ŠKOLU 13.10.2023.

Stručnjaci predlažu mjere za otklanjanje obrazovnih nejednakosti u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju

Značajan broj učenika ne uspijeva upisati srednju školu u skladu sa svojim obrazovnim potencijalima i aspiracijama. Učenici iz privilegiranih obitelji češće pohađaju gimnazije, dok učenici iz manje privilegiranih obitelji češće upisuju strukovne škole. Učenici su također suočeni s nizom izazova vezanih uz njihovu dobrobit u školi. Ovo su neki od nalaza istraživanja i analize Mreže Cjeloživotno učenje za sve koja okuplja 60 stručnjaka za prevenciju obrazovnih nejednakosti. Mreža smatra da treba smanjiti socijalne i rodne nejednakosti u odabiru vrste srednje škole, osigurati podršku učenicima kako bi se smanjile razlike u postignućima te unaprijediti dobrobit učenika u srednjoškolskom obrazovanju, posebice učenika iz skupina u nepovoljnom položaju. Mreža je objavila prijedlog konkretnih mjera za postizanje ovih ciljeva koji je dostupan na stranici: https://www.obrazovanjezasve.hr/objava-preporuka-mreze/.

<p<Društvene nejednakosti u srednjoškolskom obrazovanju su prvenstveno posljedica nejednakih prilika u osnovnoškolskom obrazovanju, zbog čega Mreža Cjeloživotno učenje za sve zagovara koordinirano djelovanje nadležnih institucija na svim razinama obrazovanja.

Istovremeno, Mreža je identificirala prepreke i izazove vezane uz nejednakosti koje je moguće i nužno adresirati na razini srednjoškolskog obrazovanja. Među ključnim izazovima je nemogućnost prijave učenika u željenu srednju školu ili program zbog nedostupnosti škole ili programa u njihovoj lokalnoj/regionalnoj sredini. Analiza Mreže također pruža uvid u zabrinjavajuće trendove vezane uz dobrobit srednjoškolaca kao i nejednakosti u akademskom postignuću. Učenici strukovnih škola imaju veći broj izostanaka s nastave od učenika gimnazija, dok su učenici gimnazija izloženiji izazovima mentalnog zdravlja, stresa i anksioznosti. Brojne skupine učenika u nepovoljnom položaju su pak izložene nizu izazova zbog društvenih i obiteljskih okolnosti ili individualnih karakteristika, što negativno utječe na njihovu dobrobit i postignuće u školama.

Među značajnim mjerama koje preporuča Mreža su:

Mreža smatra da je putem suradnje vlade, lokalne i područne samouprave, znanstvenika, obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva moguće realizirati iznesene preporuke te da bi takva poboljšanja sustava znatno pridonijela prevenciji nejednakosti u srednjoškolskom obrazovanju.

__________________________

O Mreži Cjeloživotno učenje za sve

Koordinator Mreže Cjeloživotno učenje za sve je Institut za razvoj obrazovanja. Temeljni članovi Mreže su: Institut za razvoj obrazovanja, Akademija za politički razvoj, Forum za slobodu odgoja, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Nansen dijalog centar, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Udruga roditelja „Korak po korak“ i Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“. Pridruženi članovi Mreže su: Kompetencijska mreža ICT-AAC, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišni savjetovališni centar Sveučilišta u Rijeci, Mreža mladih Hrvatske, Hrvatsko andragoško društvo, Kuća ljudskih prava Zagreb, GOOD inicijativa, Udruga SIDRO, Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju „OKO“, Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, Ambidekster klub te Romski resursni centar.

Mreža je financirana u sklopu projekta „Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“, čiji je nositelj Institut za razvoj obrazovanja (Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb, +385 1 4555151, iro@iro.hr). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Ukupna vrijednost projekta iznosi 470.217,35 EUR (3.542.852,64 HRK), a razdoblje provedbe projekta je od 29.10.2020. do 29.10.2023.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Instituta za razvoj obrazovanja kao nositelja projekta.

Međuškolski susreti u Tuzli i Osijeku

Nansen dijalog centar Osijek i Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ iz Tuzle u okviru partnerske suradnje i podrške nastavnom i školskom osoblju, organizirali su edukaciju kroz... 

OSIJEK to GOO

Potpisan je sporazum s Gradom Osijekom koji će od iduće školske godine u svojim školama također provoditi riječki program Građanskog odgoja i obrazovanja. Sporazum su u ime dvaju gradova potpisali... 

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.