Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

NEMAJU SVI UČENICI ISTE ŠANSE ZA UPIS U ŽELJENU SREDNJU ŠKOLU 13.10.2023.

Stručnjaci predlažu mjere za otklanjanje obrazovnih nejednakosti u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju

Značajan broj učenika ne uspijeva upisati srednju školu u skladu sa svojim obrazovnim potencijalima i aspiracijama. Učenici iz privilegiranih obitelji češće pohađaju gimnazije, dok učenici iz manje privilegiranih obitelji češće upisuju strukovne škole. Učenici su također suočeni s nizom izazova vezanih uz njihovu dobrobit u školi. Ovo su neki od nalaza istraživanja i analize Mreže Cjeloživotno učenje za sve koja okuplja 60 stručnjaka za prevenciju obrazovnih nejednakosti. Mreža smatra da treba smanjiti socijalne i rodne nejednakosti u odabiru vrste srednje škole, osigurati podršku učenicima kako bi se smanjile razlike u postignućima te unaprijediti dobrobit učenika u srednjoškolskom obrazovanju, posebice učenika iz skupina u nepovoljnom položaju. Mreža je objavila prijedlog konkretnih mjera za postizanje ovih ciljeva koji je dostupan na stranici: https://www.obrazovanjezasve.hr/objava-preporuka-mreze/.

<p<Društvene nejednakosti u srednjoškolskom obrazovanju su prvenstveno posljedica nejednakih prilika u osnovnoškolskom obrazovanju, zbog čega Mreža Cjeloživotno učenje za sve zagovara koordinirano djelovanje nadležnih institucija na svim razinama obrazovanja.

Istovremeno, Mreža je identificirala prepreke i izazove vezane uz nejednakosti koje je moguće i nužno adresirati na razini srednjoškolskog obrazovanja. Među ključnim izazovima je nemogućnost prijave učenika u željenu srednju školu ili program zbog nedostupnosti škole ili programa u njihovoj lokalnoj/regionalnoj sredini. Analiza Mreže također pruža uvid u zabrinjavajuće trendove vezane uz dobrobit srednjoškolaca kao i nejednakosti u akademskom postignuću. Učenici strukovnih škola imaju veći broj izostanaka s nastave od učenika gimnazija, dok su učenici gimnazija izloženiji izazovima mentalnog zdravlja, stresa i anksioznosti. Brojne skupine učenika u nepovoljnom položaju su pak izložene nizu izazova zbog društvenih i obiteljskih okolnosti ili individualnih karakteristika, što negativno utječe na njihovu dobrobit i postignuće u školama.

Među značajnim mjerama koje preporuča Mreža su:

Mreža smatra da je putem suradnje vlade, lokalne i područne samouprave, znanstvenika, obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva moguće realizirati iznesene preporuke te da bi takva poboljšanja sustava znatno pridonijela prevenciji nejednakosti u srednjoškolskom obrazovanju.

__________________________

O Mreži Cjeloživotno učenje za sve

Koordinator Mreže Cjeloživotno učenje za sve je Institut za razvoj obrazovanja. Temeljni članovi Mreže su: Institut za razvoj obrazovanja, Akademija za politički razvoj, Forum za slobodu odgoja, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Nansen dijalog centar, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Udruga roditelja „Korak po korak“ i Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“. Pridruženi članovi Mreže su: Kompetencijska mreža ICT-AAC, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišni savjetovališni centar Sveučilišta u Rijeci, Mreža mladih Hrvatske, Hrvatsko andragoško društvo, Kuća ljudskih prava Zagreb, GOOD inicijativa, Udruga SIDRO, Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju „OKO“, Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, Ambidekster klub te Romski resursni centar.

Mreža je financirana u sklopu projekta „Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“, čiji je nositelj Institut za razvoj obrazovanja (Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb, +385 1 4555151, iro@iro.hr). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Ukupna vrijednost projekta iznosi 470.217,35 EUR (3.542.852,64 HRK), a razdoblje provedbe projekta je od 29.10.2020. do 29.10.2023.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Instituta za razvoj obrazovanja kao nositelja projekta.

Shchedryk, Zavičajna pjesmarica

Shchedryk je ukrajinska narodna pjesma koja se pjeva uoči Nove godine prema Julijanskom kalendaru – 13. siječnja. Iako je nastala i zapisana u Ukrajini, postala je puno poznatija s engleskim... 

„1001 lice različitosti“

Nansen dijalog centar je u školskoj godini 2018/19 u okviru programa Kulturne i duhovne baštine zavičaja potaknuo zajedno s nastavnicima i učenicima izradu Digitalnih priča, čija je tema bila različitost... 

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2023 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.