Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Projekt KOZMOS 21.08.2022.

Ponosni smo i sretni jer nastavljamo našu dugogodišnju suradnju s osnovnom školom Dalj. U sljedećih 21 mjesec provodit će se projekt Kvalitetno obrazovanje za modernu osnovnu školu – KOZMOS čiji je nositelj Osnovna škola Dalj, a uz Nansen dijalog centar partneri su Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o., Kulturni i znanstveni centar Milutin Milanković, Veverec 91 d.o.o. – Park znanosti te Nansenskolen iz Norveške.

Projekt se provodi od 1.8.2022. do 30.4.2024.

Projekt KOZMOS, unaprijedit će vještine STEM-a, IKT-a, aktivnog građanstva i poduzetništva učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika te učenika (kroz edukacije, studijska putovanja, terenske nastave), modernizirati OŠ Dalj (nabavom opreme i uspostavom vanjske STEM učionice) i stvoriti mrežu suradnje (škole, poduzetnički centri, lokalna samouprava, udruge, ustanove) u Hrvatskoj i Norveškoj. Projekt će razvijati nove modele učenja i izvannastavne aktivnosti kojima će se dodatno jačati vještine učenika s naglaskom na učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Razvit će se i poduzetnički program „KOZMOS u Dalju“ koji će pomoći u unaprjeđenju STEM vještina učenika iz drugih dijelova Hrvatske.

Projekt se u financira 100 %-tnom iznosu od 3.894.833,97 HRK, od čega 85% sredstvima Islanda, Kneževine Lihtenštajn i Kraljevine Norveške kroz financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP), te s 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.