Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

“Pronađena NEET” 20.10.2021.

“Pronađena NEET” novi je projekt PRONI Centra za socijalno podučavanje i partnera Pučkog otvorenog učilišta Osijek, Nansen dijalog centra Osijek, Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, te područnih ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Vukovar i Osijek. “Pronađena NEET” ima za cilj dosegnuti 30 mladih u nepovoljnom položaju, onih koji pripadaju skupini izvan sustava obrazovanja, zapošljavanja i treninga. Projekt će osigurati mapiranje, uključivanje, osobni razvoj, stručno obrazovanje te osnaživanje za uključivanje u obrazovne programe i tržište rada za 30 višestruko marginaliziranih mladih u NEET statusu iz zajednica u OBŽ i VSŽ.

Ciljna skupina projekta, odnosno osobe u tzv. NEET statusu, podrazumijeva osobe u dobnoj skupini od 15 do 29 godina starosti, koje su nezaposlene, nisu u sustavu HZZ-a (najmanje 4 mjeseca), nisu u sustavu redovitog obrazovanja i nisu u sustavu obrazovanja odraslih te ne primaju nikakvu novčanu naknadu.

Upravo kroz projekt takve osobe se želi uključiti, motivirati, osnažiti te mentorirati i savjetovati kako bi bili spremni uključiti se u obrazovne programe i tržište rada. Projekt integrira ključne komponente neformalnog i formalnog obrazovanja, osobnog pristupa u razvoju pojedinca, razvija nove metode i pristupe u radu s ciljanom skupinom te jača platformu javno-civilnog partnerstva u dugoročnoj asistenciji osoba u NEET statusu.

Na projektu se nalazi 8 zanimljivih, inovativnih verificiranih programa koji su besplatni te se uvode u radnu knjižicu, a provodi ih Pučko otvoreno učilište Osijek:


 • Suradnik za izradu i provedbu EU projekata – u trajanju od 130 sati

  Potrebni uvjeti !SSS

  Program obuhvaća sljedeće cjeline: kohezijsku politiku i EU fondove planiranje projekata i logičku matricu pisanje prijavnice i planiranje aktivnosti izradu proračuna projekta implementaciju, monitoring i izvještavanje analizu troškova i koristi, te studiju izvodivosti samostalan rad uz mentorstvo

  Opis edukacije: Edukacija kojom se postaje verificirani “Menadžer za izradu i provedbu EU projekata”. Uhvatite korak s vremenom i načinom financiranja projekata, udruga, ustanova te budite spremni koristiti sredstva namijenjena za novo programsko razdoblje 2021. – 2027. Hrvatska će na raspolaganju imati značajna sredstva, a vi iskoristite priliku i naučite nova znanja te budite u značajnoj prednosti. Izuzetna prilika za učenje novog znanja, postizanja konkurentnosti pri zapošljavanju te asistiranju ili vođenju projekta budućnosti.

  Benefiti: besplatna edukacija čija je realna tržišna cijena 10.000,00 kn učenje stvarnih znanja, teorije i prakse te mentoriranje kroz cjelokupno trajanje edukacije verificirani tečaj (diploma) te upis istoga u radnu knjižicu konkurentnost pri zapošljavanju stjecanje potrebnih vještina i znanja prema stvarnim tržišnim potrebama posao budućnosti, točnije SADAŠNJOSTI


 • Njegovatelj/ica – u trajanju od 444 sati

  Potrebni uvjeti !završena osnovna škola, dokaz o napunjenih 18 godina, potvrda o cijepljenju – COVID potvrda, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

  Program obuhvaća sljedeće cjeline: osnove gerontologije, anatomije i fiziologije njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba zaštita na radu i prva pomoć praktična nastava (280 sati u ustanovi) teorija: 114 sati vježba: 50 sati

  Opis edukacije: Polaznicima će omogućiti da uče i postanu osposobljeni njegovatelji starijih i nemoćnih osoba. Naučeno znanje na ovoj verificiranoj edukaciji bit će upisano u radnu knjižicu, te će polaznici dobiti diplomu o kojom se dokazuje uspješnost polaganja tečaja.

  Benefiti besplatna edukacija čija je realna tržišna cijena 6.000,00 kn konkurentnost i potencijalno laka zapošljivost


 • Operater na PC računalu – u trajanju od 120 školskih sati

  Potrebni uvjeti ! završena osnovna škola

  Program obuhvaća sljedeće cjeline: operacijski sustav Windows uređivanje teksta programom Word for Windows proračunska tablica Excel prezentacije u programu PowerPoint osnove Interneta

  Opis edukacije: Edukacija koja omogućuje znanje i stjecanje vještina za samostalno pisanje i uređivanje tekstova, vršidbe proračuna u proračunskim tablicama, izrade prezentacija te općenito znanja kako se služiti internetom, kako slati i primati elektronsku poštu, pretraživati Internet po ključnim riječima itd.

  Benefiti besplatna edukacija čija je realna tržišna cijena 2.000,00 kn stjecanje neophodnih vještina sadašnjosti / budućnosti


 • Grupni tečaj stranog jezika- Njemački – broj sati po dogovoru i predviđenom vremenu trajanja projektnih aktivnosti

  Opis edukacije: Edukacija koja omogućuje učenje ili usavršavanje njemačkoga jezika. Edukacija koju predaje diplomirana profesorica njemačkoga jezika omogućavat će početnicima u učenju njemačkog jezika da kroz tečaj dobiju službenu diplomu s državnim pečatom o postignutoj / položenoj razini njemačkoga jezika. Pretpostavlja se da će razine učenja i polaganja biti A1 i A2.

  Benefiti besplatna edukacija čija je realna tržišna cijena 4.000,00 kn učenje jezika omogućava širenje horizonata, vještina, omogućava veću konkurentnost, zapošljivost te često i veće prihode


 • Cvjećar-aranžer – u trajanju od 124 sata

  Potrebni uvjeti ! završena osnovna škola dokaz o napunjenih 15 godina života

  Program obuhvaća sljedeće cjeline: aranžiranje cvijeća uređenje unutarnjeg prostora lončanicama proizvodnju, uzgoj i njegu cvijeća i dendroloških vrsta razvijanje komunikacijskih vještina pripremanje za samostalno vođenje cvjećarnice

  Opis edukacije: Polaznicima tečaja, će tijekom programa biti osposobljeni za sljedeće zadaće: upoznati se s razvojem aranžmana kroz povijest, prepoznati i razlikovati različite stilove aranžiranja, upoznati se i primijeniti elemente oblikovanja, znati pravilno upotrijebiti alat i pomagala, pravilno izvršiti njegu cvijeća, pravilno pripremiti cvijeće za aranžiranje, aranžirati sa suhim cvijećem, aranžirati s umjetnim biljnim materijalima, svladati osnovne tehnike slaganja cvijeća, lijepo i skladno aranžirati stol, razviti vještinu vezanja stručka, izraditi vjenčane aranžmane i ukrase, izraditi grobljanske aranžmane i vijence, izraditi cvjetnu košaru, izraditi prigodne aranžmane, lijepo umotati darove.

  Benefiti besplatna edukacija čija je realna tržišna cijena 4.000,00 kn

Dokumenti kojima se utvrđuje pripadnost ciljanoj skupini jesu:

 • Preslika važeće osobne iskaznice, preslika putovnice, preslika rodnog lista (potrebno dostaviti jedan od navedenih dokumenata).
 • Izjava osobe da nije redovit učenik ili student.
 • Izjava osobe da ne sudjeluje u nekom drugom obliku obrazovanja (izvanredni studij, programi obrazovanja odraslih).
 • Elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili Potvrda o radno-pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) iz koje je vidljivo da osoba nije u statusu osiguranika HZMO-a.
 • Suglasnost roditelja/skrbnika za sudjelovanje osobe mlađe od 18 godina (maloljetnika) u projektnim aktivnostima.

Sve dokumente kojima se dokazuje pripadnost ciljanoj skupini, sudionici projektnih aktivnosti dostavljaju korisniku prije ulaska u projektnu aktivnost.
Dokumenti se dostavljaju kao elektroničke preslike.

Očekuje se da će 30 mladih osoba proći kroz sveobuhvatne i prilagođene edukacije poput razvoja socijalnih i transverzalnih vještina, a dio će sudjelovati u programu osposobljavanja za stjecanje vozačke dozvole za B kategoriju, dok je svim polaznicima pokriven putni trošak.

Kontakt osoba ispred Nansen dijalog centra: Igor Đorđević

Kontakt telefon: 031 494 257

Kontakt mail: igor.ndcosijek@nansen-dialogue.net

Projekt se provodi u okviru programa Europskog socijalnog fonda “Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu, a financiran je sredstvima EU u ukupnom iznosu od 1.557.623,41 kn.

Projekt traje od 12. srpnja 2021. do 11. siječnja 2023. godine, u ukupnom trajanju od 18 mjeseci.

Posjet mladih iz Srebrenice Vukovaru

U okviru projekta Suočavanje mladih sa prošlošću je suočavanje mladih s budućnošću koji radimo u suradnji s Nansen dijalog centrom u Sarajevu, Bih, od 20. do 21. Studenog, 2010. u Vukovaru će... 

„1001 lice različitosti“

Nansen dijalog centar je u školskoj godini 2018/19 u okviru programa Kulturne i duhovne baštine zavičaja potaknuo zajedno s nastavnicima i učenicima izradu Digitalnih priča, čija je tema bila različitost... 

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.