Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

„SPONA“ Započeli smo s procjenom potreba ranjivih skupina mladih 06.12.2022.

U sklopu projekta „SPONA“ pripremamo se za provedbu intervjua u zajednici. Istražit ćemo percepciju mladih i stručnjaka iz obrazovanja o potrebama mladih u razdoblju nakon kriznih situacija s posebnim naglaskom na potrebe ranjivih skupina.

Upitnikom ćemo dobiti uvid u percepciju stručnjaka odgojno obrazovnih ustanova o potrebama mladih, a s mladima ćemo provesti intervjue s ciljem dobivanja njihovog detaljnog uvida. Uz našu asistenciju, intervjue će provesti volonterke studentice socijalnog rada u Osijeku. Prije provođenja intervjua, uputili smo volonterke kako predstaviti upitnik i kako ga kvalitetno provesti.

Željno iščekujemo rezultate procjena potreba kako bismo osmislili i proveli volontersku akciju u zajednici u skladu s iskazanim potrebama.

Projekt “SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama” provodi Ambidekster klub u partnerstvu s LORI , Udruga PaRiter, Udruga IKS, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Nansen dijalog centrom, a sufinanciran je sredstvima u okviru Europskog socijalnog fonda.

Edukacija na temu interkulturalnosti

U suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, Nansen dijalog centar održao je edukaciju na temu Interkulturalnost, namijenjenu učiteljima razredne nastave te učiteljima predmetne nastave i stručnim... 

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.