Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Svečano uručivanje ugovora udrugama za zaštitu ljudskih prava i unaprjeđenje položaja romske nacionalne manjine 04.11.2015.

Povodom dovršetka procesa ugovaranja projekata financiranih u sklopu programa IPA 2012 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanja djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava“ Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 3. studenog 2015. godine organizirao je svečano uručivanje ugovora organizacijama civilnoga društva.

Prigodnim govorima predstavnicima nevladinih organizacija obratili su se Igor Vidačak, ravnatelj Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Nataša Mikuš Žigman, ravnateljica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU te gđa. Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih.

Ugovore za 22 projekta organizacijama civilnog društva dodijelila je gđa. Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih.

Ispred Nansen dijalog centra ugovor je svečano uručen predsjednici udruge Ivani Milas za projekt pod nazivom

“Izgradnja prekretnica u zaštiti ljudskih prava romske zajednice – postupno jačanje kapaciteta OCD-a i javnih ustanova u pristupu ljudskim pravima”

Ciljevi ovog projekta su: jačati Romski nacionalni forum kao mrežu 32 romske organizacije i romskih nacionalnih vijeća za zaštitu ljudskih prava na lokalnoj i nacionalnoj razini; poticati međusektorska partnerstva između romskih organizacija i javnih institucija s naglaskom na postojeće strategije akcijske planove za romsku zajednicu; povećanje svijesti i pružanja pomoći pripadnicima romske zajednice u zaštiti od kršenja ljudskih prava; omogućiti razmjenu dobre prakse i znanja između romskih organizacija i javnih institucija u Hrvatskoj i Europi.

Nansen dijalog centar projekt će provoditi u partnerstvu sa Romskim nacionalnim forumom na području 6 županija kroz 20 mjeseci.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.