Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Proveli smo volontersku akciju solidarnosti u sklopu projekta SPONA 07.06.2023.

U sklopu projekta “SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama” osmislili smo i proveli volontersku akciju pod nazivom “𝐎𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐮𝐤𝐥𝐣𝐮č𝐞𝐧/𝐚”. Naglasak akcije bio je na uočenom problemu socijalne isključenost i izolacije mladih koja se nažalost nastavila i nakon pandemije COVID-19.

Kako se mladi danas neizostavno koriste modernim tehnologijama i informacije najviše primaju putem interneta, naši/e vrijedni/e volonteri/ke proučili/e su teme koje bi njihovim vršnjacima mogle pomoći. S tim ciljem na jednom on line mjestu objedinjeni su linkovi klasificirani po kategorijama interesa kao što su: mentalno zdravlje, hobi, posjet virtualnim muzejima i knjižnicama, besplatni online tečajevi, itd.

Kako je cilj akcije bio je prikupiti što je više moguće korisnog online sadržaja i učiniti ga lako dostupnim kreiran je QR kod za olakšanje pristupa platformi te su isti volonterke dijelile unutar svojih škola i lokalnih zajednica.

Volonterska akcija provodila se u sklopu projekta “SPONA” – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama”.

Projekt “SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama” provodi Ambidekster klub u partnerstvu s LORI , Udruga PaRiter , Udruga IKS , SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Nansen dijalog centrom, a sufinanciran je sredstvima u okviru Europskog socijalnog fonda.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.