Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Završena je provedba procjene potreba  mladih u riziku 06.02.2023.

U sklopu projekta „SPONA“ intervjuirali smo 4 mlade osobe u riziku i dobili uvid o njihovim iskustvima ali i potrebama.

U ranjive skupine mladih ubrajamo:

Kroz lokalnu građansku inicijativu mobilizirat će se zajednica za odgovor na krize i organizirati građanske akcije podrške ranjivim mladima i njihovim obiteljima. Istovremeno, aktiviraju se i sami mladi, oni koji rade s mladima, organizacije i ustanove na unapređenju odgovora na potrebe mladih, osobito ranjivih skupina.

Zahvaljujemo se našim studenticama socijalnog rada na kvalitetno odrađenom poslu! Pratite naše objave za informacije o budućim aktivnostima.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj članka isključiva je odgovornost Nansen dijalog centra.

Bilateralna inicijativa

Uz projekt PRAVA aplikacija i suradnju sa našim partnerom srednjom školom Åretta iz Lillehamera (Åretta ungdomsskole) ostvarili smo dodatnu podršku Fonda za aktivno građanstvo kroz program bilateralne... 

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.