NDC Osijek » O NDC Osijek

O NDC Osijek

Nansen dijalog centar je lokalna nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana u travnju 2001. na inicijativu grupe mladih ljudi koji su prošli dvomjesečnu edukaciju na temu Demokracija, ljudska prava i nenasilno rješavanje sukoba u Nansen Akademiji, Lillehammer, Norveška.

Naša vizija je Inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica.

Misija Nansen Dijalog Centra je socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica. Socijalni oporavak odnosi se na uspostavu komunikacije, razvoj dijaloga, izgradnju povjerenja, poticanje suradnje i izgradnju mira u zajednici. Centar doprinosi razvoju zajednica jednakih mogućnosti kroz osnaživanje osobnih i društvenih potencijala.

Centar je usredotočen na integrirano interkulturalno obrazovanje koje se temelji na kritičkom promišljanju identiteta i predrasuda, poticanju procesa suočavanja s prošlošću i promicanju kulture mira i dijaloga.

Nansen dijalog centar Osijek je korisnik institucionalne
podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.
Copyright © 2019 Nansen dijalog centar Osijek, All rights reserved.