Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

ROZA za žene 02.01.2024.

Rodno uvjetovano nasilje/nasilje nad ženama društveni je problem kojem nažalost prečesto svjedočimo. Ono ne ostavlja posljedice samo na žene, nego utječe na obitelji, zajednicu i cjelokupno društvo, stvarajući klimu straha, nesigurnosti i neravnopravnosti.

O jednakosti, rodnoj ravnopravnosti i prevenciji nasilja učimo od malih nogu. Projekt ROZA za žene – Ravnopravnost, osvještavanje i zagovaranje za ženska prava i aktivizam potaknuti će projekte u osnovnim i srednjih školama istočne Hrvatske usmjerene na učenje i organiziranje aktivnosti u školama i zajednicama koji promiču ženska prava i rodnu ravnopravnost, te osvještavaju i ne pristaju na rodno uvjetovano nasilje.

Cilj Projekta osnaživanje je odgojno obrazovnih djelatnika/ca koji će u školama i zajednicama provoditi aktivnosti usmjerene promicanju ženskih prava i rodne ravnopravnost u svrhu ne pristajanja na rodno uvjetovano nasilje.

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta su: edukacija nastavnika/ca i drugih edukatora/ica; edukacija mladih u školama i na fakultetu; organizacija 8-martovskog marša 2024. i 2025. godine; osvještavanje javnosti i zagovaranje kroz organizaciju aktivnosti u okviru 16 dana aktivizma za borbu protiv nasilja nad ženama u 10 zajednica u istočnoj Hrvatskoj, uključujući medijsku kampanju “ROZA za žene”; zagovaranje za promociju ženskih prava i rodne ravnopravnosti u školama.

Projekt ROZA za žene provoditi će se u 10 zajednica u istočnoj Hrvatskoj, škole će organizirati aktivnosti vezano uz 16 dana aktivizma za borbu protiv nasilja nad ženama, te uz obilježavanje Dana žena – 8. marta, u trajanju od 18 mjeseci, od 1.1.2024. do 30.6.2025. godine.

Projekt je financiran od strane CERVa kroz program Impact4Values u iznosu od 59.992,10 EUR.

Financirano sredstvima Europske unije.
Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
Program Impact4Values sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Priopćenje za javnost

HRVATSKOJ HITNO TREBA UKLJUČIVIJI OBRAZOVNI SUSTAV Objavljuje se serija preporuka najveće nacionalne koalicije stručnjaka za prevenciju obrazovnih nejednakosti od rane i predškolske do odrasle dobi. Diljem... 

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.