Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Projekt Proaktivna mreža 02.05.2022.

Projekt Proaktivna mreža osmišljen je kao umrežavanje i osnaživanje resursa u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji sinergijom javno-civilnog partnerstva uz podršku brojnih suradnika kako bi se proaktivno i adekvatno, kroz primjerene aktivnosti rješavali krizne situacije. Stoga će se održivost rezultata postići i kroz funkcioniranje kreirane mreže, ali i ostalih outputa. Institucionalnu održivost prije svega vidimo kroz osnažene organizacijske i upravljačke kompetencije zaposlenika i osoba za zastupanje OCD u području strateškog i operativnog upravljanja organizacijom te povećano znanje zaposlenika i osoba za zastupanje OCD o ulozi njihove organizacije te razumijevanje zakonodavnog okvira važnog za bolje vođenje organizacije kao i važnog za funkcioniranje pojedinih oblika financiranja aktivnosti. Poseban će naglasak biti stavljen na osnažene organizacijske i upravljačke kompetencije zaposlenika OCD za upravljanje programima volontiranja te koordinaciju volontera u OCD certificiranjem za „Menadžment volontera“, osnažene volontere, te osnažene kompetencije zaposlenika i volontera OCD za djelovanje u kriznim situacijama, te kreirani Protokol o postupanju dugoročna je investicija u održivost rezultata. Posljedično, resursi stavljeni na raspolaganje zajednici u kriznim situacijama, a temeljeni na istraženim stvarnim potrebama garantiraju održivost rezultata primjenom inovativnih metodologija i principima dobrog upravljanja.

Proaktivna mreža, projekt je iz Poziva: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, a traje od 22. travnja 2022. do 21. travnja 2023.

Nositelj projekta je PRONI Centar za socijalno podučavanje, a partneri: Nansen dijalog centar Osijek, ISKRA Waldorfska inicijativa Osijek i Europski dom Vukovar.

Ukupna vrijednost projekta: 476.691,15 HRK, financirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda – 85% i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske – 15%.

Projekt Štruca kulture

Projekt pod nazivom Štruca kulture provodi se u partnerstvu: Fantastično dobra institucija – FADE IN; Nansen dijalog centar iz Osijeka; Grad Osijek; Romski resursni centar iz Darde; Hrvatsko društvo... 

“Okusi doma u Osijeku”

Događanje će se održati 23. studenog (ponedjeljak) 2015. godine od 13,00h do 15.30h, na Visoko evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku, Cvjetkova 32. “Okus doma u Osijeku” okupiti... 

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.