Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Projekt Proaktivna mreža 02.05.2022.

Projekt Proaktivna mreža osmišljen je kao umrežavanje i osnaživanje resursa u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji sinergijom javno-civilnog partnerstva uz podršku brojnih suradnika kako bi se proaktivno i adekvatno, kroz primjerene aktivnosti rješavali krizne situacije. Stoga će se održivost rezultata postići i kroz funkcioniranje kreirane mreže, ali i ostalih outputa. Institucionalnu održivost prije svega vidimo kroz osnažene organizacijske i upravljačke kompetencije zaposlenika i osoba za zastupanje OCD u području strateškog i operativnog upravljanja organizacijom te povećano znanje zaposlenika i osoba za zastupanje OCD o ulozi njihove organizacije te razumijevanje zakonodavnog okvira važnog za bolje vođenje organizacije kao i važnog za funkcioniranje pojedinih oblika financiranja aktivnosti. Poseban će naglasak biti stavljen na osnažene organizacijske i upravljačke kompetencije zaposlenika OCD za upravljanje programima volontiranja te koordinaciju volontera u OCD certificiranjem za „Menadžment volontera“, osnažene volontere, te osnažene kompetencije zaposlenika i volontera OCD za djelovanje u kriznim situacijama, te kreirani Protokol o postupanju dugoročna je investicija u održivost rezultata. Posljedično, resursi stavljeni na raspolaganje zajednici u kriznim situacijama, a temeljeni na istraženim stvarnim potrebama garantiraju održivost rezultata primjenom inovativnih metodologija i principima dobrog upravljanja.

Proaktivna mreža, projekt je iz Poziva: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, a traje od 22. travnja 2022. do 21. travnja 2023.

Nositelj projekta je PRONI Centar za socijalno podučavanje, a partneri: Nansen dijalog centar Osijek, ISKRA Waldorfska inicijativa Osijek i Europski dom Vukovar.

Ukupna vrijednost projekta: 476.691,15 HRK, financirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda – 85% i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske – 15%.

Međuškolski susreti u Tuzli i Osijeku

Nansen dijalog centar Osijek i Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ iz Tuzle u okviru partnerske suradnje i podrške nastavnom i školskom osoblju, organizirali su edukaciju kroz... 

Mobility Taster for Inclusion Organisations trening Latvija 2019

Mobility Taster for Inclusion Organisations trening

Nansen dijalog centar sudjelovao je na Mobility Taster for Inclusion Organisations treningu, koji se održao u Rigi u Latviji, od 22.-25. listopada. Trening je organizirala Nacionalna Agencija za međunarodne... 

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2023 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.