Nansen dijalog centar u Osijeku je lokalna nevladina organizacija osnovana u travnju 2001.

Vizija Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica, dok nam je misija socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Priopćenje za javnost 04.10.2023.

HRVATSKOJ HITNO TREBA UKLJUČIVIJI OBRAZOVNI SUSTAV

Objavljuje se serija preporuka najveće nacionalne koalicije stručnjaka za prevenciju obrazovnih nejednakosti od rane i predškolske do odrasle dobi.

Diljem Hrvatske, djeca, mladi i odrasli iz skupina u nepovoljnom položaju imaju otežan pristup obrazovanju, niži stupanj dobrobiti tijekom obrazovnog procesa te niža obrazovna postignuća. Ovo su nalazi novih istraživanja Mreže Cjeloživotno učenje za sve koja okuplja 60 stručnjaka iz znanosti, obrazovanja i civilnog društva te zaključuje da Hrvatska treba poduzeti hitne mjere za stvaranje uključivijeg obrazovnog sustava. Mreža danas objavljuje preporuke na razini cijelog obrazovnog sustava. U sljedećim tjednima će se objaviti serija analiza i preporuka za unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti na svakoj razini obrazovanja (rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje te visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih). Preporuke će biti objavljene na stranici: https://www.obrazovanjezasve.hr/objava-preporuka-mreze/.

Obrazovne nejednakosti imaju negativan utjecaj na pojedince i društvo u cjelini (na zaposlenost, kriminal, zdravlje i zadovoljstvo životom). Nedavni događaji poput pandemije COVID-19, potresa, i nove “krize troškova života” dodatno otežavaju životne uvjete onih skupina koje su već u nepovoljnom položaju, te otežavaju rad obrazovnih radnika/djelatnika da odgovore na takve izazove.

Mreža Cjeloživotno učenje za sve provodi najveću inicijativu za sustavno bavljenje obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj. U protekle tri godine Mreža je provela šest istraživanja o obrazovnim nejednakostima na svim razinama obrazovanja u Hrvatskoj obuhvaćajući više od 2.500 anketiranih sudionika i više od 300 sudionika fokus grupa i intervjua. Na temelju nalaza istraživanja Mreže, ali i drugih relevantnih istraživanja i izvješća u tom području, izrađene su preporuke koje su bile predmet javnih rasprava s 270 dionika sustava obrazovanja.

Među ključnim preporukama za pravičniji i uključiviji sustav obrazovanja su osiguravanje:

Mreža također zagovara donošenje nacionalnog plana za pravičnost i uključivost u cijelom obrazovnom sustavu i provedbu nacionalnog programa za dobrobit u obrazovnim ustanovama.

Mreža vjeruje da se putem suradnje vlade, lokalne i područne samouprave, znanstvenika, obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva mogu ostvariti iznesene preporuke, te da bi takva poboljšanja sustava znatno pridonijela da djeca, mladi i odrasli u Hrvatskoj imaju doista jednake obrazovne prilike.

__________________________

O Mreži Cjeloživotno učenje za sve

Koordinator Mreže Cjeloživotno učenje za sve je Institut za razvoj obrazovanja. Temeljni članovi Mreže su: Institut za razvoj obrazovanja, Akademija za politički razvoj, Forum za slobodu odgoja, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Nansen dijalog centar, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Udruga roditelja „Korak po korak“ i Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“. Pridruženi članovi Mreže su: Kompetencijska mreža ICT-AAC, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišni savjetovališni centar Sveučilišta u Rijeci, Mreža mladih Hrvatske, Hrvatsko andragoško društvo, Kuća ljudskih prava Zagreb, GOOD inicijativa, Udruga SIDRO, Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju „OKO“, Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, Ambidekster klub te Romski resursni centar.

Mreža je financirana u sklopu projekta „Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“, čiji je nositelj Institut za razvoj obrazovanja (Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb, +385 1 4555151, iro@iro.hr). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Ukupna vrijednost projekta iznosi 470.217,35 EUR (3.542.852,64 HRK), a razdoblje provedbe projekta je od 29.10.2020. do 29.10.2023.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31000 Osijek - RH

+385 31 494 257

Copyright © 2024 Nansen dijalog centar Osijek, sva prava pridržana.