NDC Osijek » Projekti » Interkulturalno obrazovanje za integrirane zajednice

Interkulturalno obrazovanje za integrirane zajednice

Projektom “Interkulturalna edukacija za integrirane zajednice” nastavljamo i produbljujemo naš rad u području programa interkulturalnog podučavanja nastavnika, djece i mladih. Program se provodi u 6 županija (Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka, Međimurska, Istarska, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska) kroz osnovanu mrežu škola koje primjenjuju vannastavni program Kulturna i duhovna baština zavičaja.

Tijekom školske godine 2013./2014. u program se uključilo 7 novih škola (OŠ Vidikovac, Pula; OŠ Mladost, Osijek; OŠ Bilje, Bilje; OŠ Zrinskih, Nuštar; OŠ Bratoljuba Klajića, Bizovac; OŠ Frankopan, Gunja; OŠ Otok, Otok).

Glavni cilj projekta je produbiti razumijevanje i interakciju između manjinskih skupina i većine koja će doprinijeti socijalnoj rekonstrukciji poratnih, multietničkih zajednica.

Osim sustavnog praćenja i podrške radu nastavnicima (dotatno usavršavanje tj. edukacija i supervizija), projekt ima dodanu vrijednost kroz implementaciju sljedećih aktivnosti:

1. organizacija okruglih stolova u 6 zajednica pod nazivom “Uloga i odgovornosti većine u integracijskim procesima” s ciljem tematiziranja aktualnog života zajednice na području interkulturalnosti

2. izrada studije procijene utjecaja vannastavnog program Kulturna i duhovna baština zavičaja u obrazovnom sustavu s ciljem poboljšanja i usavršavanja programa

3. organizacija međunarodne konferencije “Integrirana i interkulturalna edukacija danas u Europi”

Partner na projektu “Interkulturalna edukacija za integrirane zajednice” je Pučko otvoreno učilište Korak po korak iz Zagreba.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske komisije.

Nansen dijalog centar Osijek je korisnik institucionalne
podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.
Copyright © 2018 Nansen dijalog centar Osijek, All rights reserved.